Hľadaj

Kostol Najsv. Spasiteľa v Pekingu Kostol Najsv. Spasiteľa v Pekingu  Editoriál

Svätá stolica a Čína, dôvody dohody o menovaní - editoriál Andreu Tornielliho

V októbri sa čaká rozhodnutie ohľadom vatikánskeho návrhu predĺžiť na ďalšiu skúšobnú dobu provizórnu dohodu s Čínou o menovaní biskupov. „Oplatí sa pokračovať,“ vysvetlil kardinál Parolin.

Pohľad predstaviteľa Svätej stolice a charakter zmluvy spred dvoch rokov priblížil v dnešnom editoriáli denníka L´Osservatore Romano a portálu Vatican News edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornielli. Jeho text prinášame v plnom znení:

Provizórna dohoda podpísaná 22. septembra 2018 medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou, týkajúcou sa menovania biskupov, vstúpila do platnosti mesiac po podpise, a vyprší teda 22. októbra. Dohoda podpísaná v Pekingu predvídala trvanie dvoch rokov ad experimentum pred jej eventuálnym definitívnym potvrdením alebo iným rozhodnutím. Kardinál štátny sekretár Pietro Parolin nedávno vysvetlil, že úmyslom je navrhnúť čínskym autoritám jej predĺženie, pokračujúc s aplikovaním Dohody provizórnou formou, „tak ako to bolo po tieto prvé dva roky, aby sa takýmto spôsobom ďalej overila jej užitočnosť pre Cirkev v Číne“. Napriek pomalosti a ťažkostiam, priťaženým v posledných desiatich mesiacoch pandémiou, ako uviedol kard. Parolin, „zdá sa mi, že sa naznačil smer, v ktorom stojí za to pokračovať, potom sa uvidí“.

Hneď od prvého komuniké, vydaného v súčinnosti Svätou stolicou a čínskou vládou 22. septembra 2018, bola hneď špecifikovaná matéria samotnej dohody, že sa netýka priamo diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Čínou, právneho statusu Katolíckej cirkvi v Číne, vzťahov medzi klérom a autoritami krajiny. Provizórna dohoda sa týka výlučne procesu menovania biskupov: otázky zásadne dôležitej pre život Cirkvi a pre spoločenstvo (jednotu) pastierov Katolíckej cirkvi v Číne s biskupom Ríma a s biskupmi sveta. Zámer provizórnej dohody nebol nikdy čisto diplomatický a vonkoncom nie politický, ale bol vždy rýdzo pastoračný: jej cieľom je umožniť katolíckym veriacim mať biskupov, ktorí budú v plnom spoločenstve s Petrovým nástupcom a súčasne budú uznaní autoritami Čínskej ľudovej republiky.

Pápež František v „Posolstve čínskym katolíkom a univerzálnej Cirkvi“ v septembri 2018 hneď po podpise Provizórnej dohody pripomenul, že v posledných desaťročiach sa zranenia a rozdelenia v lone Katolíckej cirkvi v Číne polarizovali „predovšetkým ohľadom postavy biskupa ako ochrancu pravosti viery a garanta cirkevnej jednoty“. Zasahovania politických štruktúr do vnútorného života katolíckych spoločenstiev vyprovokovali zrod fenoménu tzv. „podzemných“ komunít, ktoré sa usilovali uchrániť od kontroly náboženskej politiky vlády.

Dobre si vedomý zranení spoločenstva Cirkvi, spôsobených slabosťami a chybami, ale aj nepatričnými vonkajšími tlakmi na osoby, pápež František po rokoch dlhých rokovaní začatých a ďalej rozvíjaných jeho predchodcami, obnovil plné spoločenstvo s čínskymi biskupmi vysvätenými bez pápežského mandátu. Išlo o rozhodnutie urobené po reflektovaní, modlitbe a preverení každej jednotlivej osobnej situácie. Jediným cieľom Provizórnej dohody, ako vyjasnil pápež, je „udržiavať a rozvíjať ohlasovanie Evanjelia v Číne a znovunastoliť plnú a viditeľnú jednotu v Cirkvi“.

Prvé dva roky viedli k novým biskupským menovaniam so súhlasom Ríma a zo strany vlády v Pekingu boli oficiálne uznaní niektorí biskupi. Výsledky – aj z dôvodu pandémie, ktorá fakticky zablokovala kontakty v posledných mesiacoch – boli pozitívne, hoci limitované, a pozývajú ísť ďalej s aplikovaním Dohody na ďalšie časové obdobie.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

29 septembra 2020, 16:08