Hľadaj

2019.12.12 Congregazione delle Cause dei Santi 2019.12.12 Congregazione delle Cause dei Santi 

Pápež obohatil Kongregáciu pre kauzy svätých o šesť poradcov v odbore histórie

Kongregácia pre kauzy svätých má posilnené rady svojich odborných poradcov v odbore histórie o šesť osobností. Svätý Otec František začlenil medzi konzultorov kongregácie troch mužov a tri ženy.

Zoznam publikovaný 1. augusta vatikánskym Tlačovým strediskom sa začína menom rehoľnej sestry Nicoletty Vittorie Spezzati ASC, niekdajšej podsekretárky Kongregácie pre zasvätený život. Päť ďalších odborníkov na dejiny a historické vedy je z radov laikov.

Prof. Bernard Dompnier je členom Pápežského výboru pre historické vedy. Dr. Pierantonio Piatti  je oficiálom toho istého pápežského výboru. Dr. Matteo Nacci je docentom dejín práva na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme.

Prof.  Giselda Adornato je spolupracovníčkou Diecézneho historického archívu v Miláne a Medzinárodného inštitútu Pavla VI. a prof. Simona Negruzzo je docentkou moderných dejín na Bolonskej univerzite.

Úlohou konzultorov Kongregácie pre kauzy svätých je vypracúvať na požiadanie vedenia dikastéria odborné stanoviská k zadaným otázkam, súvisiacim s riešením káuz dokazovania svätosti. Okrem konzultorov špecializovaných na históriu má kongregácia k dispozícii aj ďalších konzultorov kvalifikovaných v odbore teológie.

-jb-

01 augusta 2020, 17:18