Hľadaj

Paolo Ruffini, prefekt Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Paolo Ruffini, prefekt Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice 

Vatikánske médiá pracujú pre dobro Afriky „všetkými jazykmi doby“

Pri príležitosti 70. výročia vzniku vysielania Vatikánskeho rozhlasu pre Afriku sa v piatok 17. júla konal internetový seminár za účastí osobností z Vatikánu i z cirkevných organizácií Afriky. Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini pri tejto príležitosti avizoval pripravovaný vznik Vatikánskej spravodajskej agentúry – Vatican News Agency.

Internetový seminár (webinár) mal tému „Narácia ako nástroj na riešenie rasových a sociálnych problémov v Afrike“.  Konal sa za účasti prefekta Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Paola Ruffiniho, niekdajšieho generálneho riaditeľa Vatikánskeho rozhlasu pátra Federica Lombardiho, nigérijského biskupa Emmanuela Badeju ako zástupcu Sympózia biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru, ako aj ďalších pracovníkov v oblasti komunikácie.

Prefekt Paolo Ruffini pri tejto príležitosti oznámil pracovníkom médií plány o vytvorení Vatikánskej spravodajskej agentúry:

„Jednou z výziev, ktorým čelíte pri plnení svojich povinností, 

je získanie prístupu k aktuálnym, spoľahlivým a hodnoverným správam o Cirkvi. Toto je problém vo svete plnom tzv. fake news. Som rád, že môžem povedať, že Dikastérium pre komunikáciu pracuje na vytvorení Vatikánskej spravodajskej agentúry Vatican News Agency, ktorá sa stane spoľahlivým zdrojom správ, osobitne tých cirkevných.“

Paolo Ruffini v úlohe médií v prospech budúcnosti Afriky zdôraznil dôležitosť „narácie“, čo bola aj hlavná téma webinára. Podľa jeho slov je potrebné hovoriť nielen o ohrozeniach a výzvach, ale aj o úspechoch a o konkrétnych ľuďoch, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu do svojich komunít. Zdôraznil najmä poslanie budovať jednotu v rozličnosti a prispievať k dialógu:  

„Komunikácia môže byť prostriedkom na budovanie lepšieho sveta; alebo tiež môže aj naďalej podnecovať nedorozumenia, odpor a nepriateľstvo. ... Nech vaše príbehy budujú mosty a nech vedú k vytváraniu príležitostí pre dialóg na miestach konfliktu. Cirkevný komunikátor nie je len svedkom toho, čo on či ona píše a hovorí, ale najmä toho, čo on či ona robí v spoločnosti.

Podeliť sa je kľúčovým slovom. My spoločne, a pritom každý zvlášť, môžeme byť najväčšou sieťou na zdieľanie príbehov a činov, viery a práce, pravdy a vzťahov založených na pravde. ... V čase, keď je tak veľa ľudí pokúšaných stavať novú Babylonskú vežu, sme povolaní slúžiť tomuto zázraku jednoty v rozličnosti. Toto je príbeh Vatikánskeho rozhlasu. Toto je záväzok Dikastéria pre komunikáciu do našej dlhodobej budúcnosti. Musíme použiť všetky jazyky našej doby.“

Niekdajší generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu, jezuitský páter Federico Lombardi v rozhovore zdôraznil dôležitosť vatikánskeho vysielania pre Afriku, ktorá „je rozvíjajúcim sa kontinentom veľkého významu, kde sa Cirkev veľmi nasadzuje“. Je tu veľa závažných problémov, ale sú tu aj veľké nádeje a možnosti, skonštatoval páter Lombardi. Rozhlas zároveň pomáha rozširovať do sveta správy z afrického kontinentu, dáva i hlas africkým biskupom.

„Vždy som mal dojem, že hlas Vatikánskeho rozhlasu je považovaný za smerodajný. Aj preto, že Cirkev bola slobodná od koloniálnych záujmov a po mnoho desaťročí sa ukázala ako referenčný bod, ktorý šiel ponad ekonomické a politické záujmy, ktoré mali veľké európske mocnosti na africkej pôde veľmi dlhý čas. Takže aj hlas Vatikánskeho rozhlasu, nielen čo sa týka aspektu informácie osobitne cirkevného či liturgického charakteru, bol vždy oceňovaný ako hlas idúci ponad jednotlivé časti, aj keď podával informácie či komentoval to, čo sa dialo na kontinente či vo svete.“

Vatikánsky rozhlas - Vatican News má na Afriku zamerané sekcie pracujúce v angličtine, francúzštine a portugalčine, ďalej vo swahilčine a etiópsko-eritrejská sekcia pripravuje programy v amharskom a tigrinskom jazyku. Pre Egypt i ďalšie krajiny severnej Afriky slúži tiež arabská sekcia.

-zk-

Videozáznam webinára pri 70. výročí vysielania VR pre Afriku
18 júla 2020, 15:16