Hľadaj

Vatican News
Palestinians protest against annexing parts of the occupied west bank Palestinians protest against annexing parts of the occupied west bank  (ANSA)

Vatikán USA a Izraelu: Pokoj na Blízkom východe je ohrozený jednostrannými akciami

Svätá stolica prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina prejavila svoje obavy veľvyslancom USA a Izraela. Vatikán zdôrazňuje, že Izraelský štát i štát Palestína majú právo existovať a žiť v mieri a bezpečnosti v rámci hraníc, ktoré boli medzinárodne uznané.

Vatican News

Kardinál Parolin sa v utorok 30. júna „stretol s veľvyslancami USA a Izraelského štátu, aby vyjadril obavy Svätej stolice ohľadom možných jednostranných akcií, ktoré by mohli dodatočne ohroziť hľadanie mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi i chúlostivú situáciu na Blízkom východe“. Informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej stolice.

V komuniké Svätej stolice sa ďalej uvádza:

„Ako už bolo vyhlásené 20. novembra 2019 a 20. mája 2020, Svätá stolica zdôrazňuje, že Izraelský štát i štát Palestína majú právo existovať a žiť v mieri a bezpečnosti v rámci hraníc, ktoré boli medzinárodne uznané. Apeluje preto na [zainteresované] strany, aby sa snažili o opätovné  otvorenie cesty priameho vyjednávania, na základe relevantných rezolúcií OSN, uľahčenej opatreniami, ktoré slúžia na znovuobnovenie vzájomnej dôvery a mali «odvahu povedať „áno“ stretnutiu a „nie“ zrážke. „Áno“ dialógu a „nie“ násiliu, „áno“ rokovaniu a „nie“ agresivite, „áno“ rešpektovaniu dohôd a „nie“ provokáciám, „áno“ úprimnosti a „nie“ dvojtvárnosti» (Pápež František, Prosba o pokoj vo Svätej zemi, Vatikánske záhrady, 8. júna 2014).“

Tlačové stredisko Svätej stolice 20. mája informovalo, že Mons. Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi 

prijal telefonát od Sáiba Irikáta, hlavného vyjednávateľa a generálneho sekretára Organizácie za Oslobodenie Palestíny, ktorý chcel informovať Svätú stolicu „o poslednom vývoji na palestínskych územiach a o možnosti, že by sa izraelská suverenita mohla aplikovať jednostranným spôsobom na časť spomenutých  území, čo by ešte viac ohrozilo mierový proces“.

Aj pri tejto príležitosti Svätá stolica zdôraznila, „že rešpektovanie medzinárodného práva a relevantných rezolúcií OSN je nevyhnutným prvkom toho, aby tieto dva národy žili bok po boku v dvoch štátoch, v rámci hraníc medzinárodne uznaných pred rokom 1967.“

V komuniké z 20. mája sa napokon uvádza, že „Svätá stolica pozorne sleduje situáciu a vyjadruje znepokojenie ohľadom eventuálnych činov, ktoré by mohli ďalej ohroziť dialóg, pričom súčasne vyjadruje nádej, že Izraelčania a Palestínčania dokážu nanovo a už čoskoro nájsť možnosť priamo rokovať o dohode, s pomocou medzinárodného spoločenstva, a že konečne bude môcť zavládnuť mier vo Svätej zemi, tak milovanej židmi, kresťanmi i moslimami.“

-zk-

02 júla 2020, 14:01