Hľadaj

Ako funguje financovanie zdravotného systému vo Vatikáne

Svätý Otec František vymenoval v sobotu 18. júna nového riaditeľa Fondu zdravotnej starostlivosti pre vatikánskych zamestnancov, je ním prof. Giovanni Battista Doglietto. Ako chirurg internista je dlhoročným špecialistom Polikliniky Gemelli. Asistoval aj pri operácii pápeža sv. Jána Pavla II. po atentáte a pri jeho rekonvalescencii.

Priblížme si v tejto súvislosti systém zdravotnej starostlivosti o zamestnancov najmenšieho štátu sveta, najmä z pohľadu jeho financovana. Čo je vatikánsky Fond zdravotnej starostlivosti (FAS - Fondo di Assistenza Sanitaria) a kto sú jeho klienti vysvetlil pre Vatikánsky rozhlas Mons. Luigi Mistò, ktorý je predsedom (prezidentom) spomenutého fondu:

„Je to orgán, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť zamestnancom v službe a dôchodcom, Rímskej kúrii, Governatorátu Vatikánskeho mestského štátu a subjektom administratívne spravovaným priamo Svätou stolicou, a to aj tým, ktoré nemajú sídlo vo Vatikánskom mestskom štáte. Fond zdravotnej starostlivosti financuje zdravotnícke služby priamou i nepriamou formou“.

Ako uviedol Mons. Mistò, fond je financovaný z príspevkov zamestnancov a funguje na princípe solidárnosti. Systém má podľa jeho slov popri zásade vzájomnej solidarity aj niektoré korektívne mechanizmy, takže za niektoré služby si klienti istú časť platia, aby sa vyhlo prílišným výkyvom z rovnováhy.

Keďže mnohí vatikánski zamestnanci majú bydlisko na území Talianska a väčšina z nich je aj talianskymi občanmi, Svätá stolica má s Talianskou republikou dohodu o sociálnom zabezpečení (Convenzione di sicurezza sociale, zo 16. júna 2000). „Takto je Fond zdravotnej starostlivosti kompetentnou autoritou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a poistenia pre zamestnancov, aj v prípade choroby z povolania alebo pracovného úrazu,“ konštatuje Mons. Luigi Mistò.

Ako ďalej vysvetlil, od roku 2017, keď nastúpila nová správna rada fondu, prebieha v ňom reforma na zvýšenie finančnej stability a znižovania nákladov. V predchádzajúcom päťročnom období sa totiž ocitol v „dynamike neudržateľného rastu nákladov“, uviedol Mons. Mistò. Vďaka reforme sa v roku 2017 ušetrilo 3,6 miliónov eur oproti predchádzajúcemu  roku a v roku 2018 to bolo 1,4 miliónov oproti roku 2017.

„Toto v zásade umožnilo vrátenie správnym úradom Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu čiastku vyše 5 miliónov eur,” skonštatoval predseda fondu, pričom objasnil, že vatikánsky Fond zdravotnej starostlivosti „nedisponuje kapitálom na dotovanie a realizuje svoju činnosť v prospech zaregistrovaných klientov využívajúc výlučne príspevky vkladané mesačne správnymi úradmi Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu“.

Ak sa teda niečo eventuálne ušetrí oproti nastavenému rozpočtu, nezostáva to k dispozícii fondu, ale vracia sa to spomenutým správnym úradom, vysvetlil Mons. Mistò. Celkový objem zdravotných služieb pre zamestnancov Vatikánu je podľa slov predsedu Fondu zdravotnej starostlivosti vyše 20 miliónov eur.

-zk, jb-

Doplnené: 20.7.2020, 16:10

18 júla 2020, 19:12