Hľadaj

Vatican News
Veža pápeža Mikuláša V. - sídlo vatikánskej banky IOR Veža pápeža Mikuláša V. - sídlo vatikánskej banky IOR  (© Vatican Media)

Vatikánska banka bilancovala rok 2019, investuje podľa katolíckej etiky

Inštitút pre náboženské diela (IOR - vatikánska banka) už po ôsmykrát zverejnil bilanciu v rámci svojej výročnej správy. Údaje za rok 2019 svedčia o súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi i o držaní sa princípov Katolíckej cirkvi a jej sociálnej náuky.

Ako informuje Tlačové stredisko Svätej stolice, bilancia IOR za uplynulý rok bola 28. apríla 2020 jednomyseľne schválená Dozornou radou a odovzdaná Kardinálskej komisii. Tá v duchu usmernení pápeža rozhodla o celkovom rozdelení ziskov.

V tlačovej správe sa uvádza, že Inštitút v roku 2019 „pokračoval s dôslednosťou a obozretnosťou v poskytovaní finančných služieb Vatikánskemu mestskému štátu i Katolíckej cirkvi prítomnej po celom svete“.

Pokiaľ ide o finančné dáta za rok 2019, vklady klientov boli vo výške 5,1 miliárd eur (s nárastom o 0,1 miliardy oproti roku 2018), z čoho 3,4 miliárd sa týka správy aktív a úschovy cenných papierov. Čistý zisk je 38,0 miliónov (za rok 2018 to bolo 17,5 miliónov), ako výsledok investovania založeného na riziku, vedeného v súlade s katolíckou etikou.

K 31. decembru 2019 bolo imanie na rozdelenie ziskov vo výške 630,3 miliónov eur netto. IOR si udržiava vysokú úroveň likvidity (s koeficientmi LCR 443% a NSFR 1008%).

V priebehu minulého roka Inštitút pre náboženské diela pokračoval v upevňovaní svojho manažérskeho tímu a zvýšil investície do informačných technológií, aj v spojitosti so vstupom do európskeho systému platieb SEPA.

-zk, jb-

09 júna 2020, 12:24