Hľadaj

Ilustračná snímka (generálna audiencia, nov. 2019) Ilustračná snímka (generálna audiencia, nov. 2019) 

Svätý Otec sa prihovára cez Twitter, v júli budú verejné stretnutia len v nedeľu

„Ak hľadáš zmysel života, ale nenachádzajúc ho unikáš mimo k “náhradkám lásky“, ako je bohatstvo, kariéra, pôžitok či nejaká závislosť, dovoľ Ježišovi, aby na teba pozrel a objavíš, že si od počiatku a stále milovaný.“

Takto sa prihovoril Svätý Otec František dnes v sobotu 27. júna cez internetovú sociálnu sieť. V predchádzajúci deň podobne rozoslal myšlienku dodávajúcu nádej človeku, ktorý zápasí s vlastnými chybami a nedostatkami:

„Len ten, kto hľadí srdcom, vidí dobre, pretože dokáže “hľadieť vnútorne“: vidieť človeka, a nielen jeho chyby; vidieť brata i popri jeho krehkostiach; vidieť nádej v ťažkostiach, vidieť Boha vo všetkom.“

Túto formu stručnej textovej komunikácie, ktorá funguje už od čias pontifikátu jeho predchodcu Benedikta XVI. cez Twitterový účet „Pontifex“, využíva pápež František najmä vo sviatočných alebo výročných či tematických dňoch. Robí tak aj vtedy, keď nemá verejné prejavy.

V júli budú verejné príhovory s apoštolským požehnaním len v nedeľu

V období, keď ešte stále doznieva obmedzenie hromadných podujatí po takmer troch mesiacoch karantény, sa verejné príhovory a požehnania Svätého Otca veriacim koncentrujú do dvoch dní týždňa: streda a nedeľa.

V stredu prednáša pápež František katechézy v rámci generálnych audiencií, ktoré sú stále ešte bez účasti pútnikov. Pri mediálnych prenosoch z pápežskej súkromnej bibliotéky veriaci ľud symbolicky zastupuje desiatka pápežových spolupracovníkov z rozličných  národností, ktorí tlmočia jeho pozdravy i prípadné osobitné výzvy do hlavných svetových jazykov.

Počas júla sa však bude Svätý Otec stretávať s veriacimi len pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. Bolo to tak i po minulé roky, keď mali generálne audiencie počas leta jeden mesiac prestávku a obnovili sa so začiatkom augusta.

V nedeľu sa Svätý Otec stretáva s veriacimi síce na diaľku, od júna je to však už priamo z okna Apoštolského paláca. Jeho príhovory o 12. hodine pred modlitbou Anjel Pána sa sústreďujú na katechetický a evanjelizačný odkaz evanjeliového čítania danej nedele či sviatku. Po spoločnej modlitbe mariánskej antifóny, prosbe za duše zosnulých a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec zvyčajne využije priestor na osobitné pozdravy či výzvy súvisiace s aktuálnym dianím v Cirkvi a vo svete.

Najbližšie sa pápež František takto prihovorí veriacim na poludnie hneď dva dni po sebe: v nedeľu 28. júna, ktorá je 13. nedeľou cezročného obdobia, a v pondelok 29. júna, ktorý je slávnosťou svätých apoštolov a hlavných patrónov Ríma sv. Petra a Pavla.

-jb-

27 júna 2020, 10:26