Hľadaj

Vatican News

Uzavreli sa denné prenosy mariánskej modlitby z Vatikánskej baziliky

V Bazilike sv. Petra sa v piatok 29. mája uzavrelo obdobie denných televíznych priamych prenosov poludňajšej modlitby ruženca a Loretánskych litánií. Modlitbu viedol po celú dobu od 11. marca po uzatvorení baziliky pre verejnosť kardinál Angelo Comastri, duchovný správca Vatikánskej baziliky a vikár Svätého Otca pre mesto Vatikán. Vatikánska bazilika je od 18. mája opäť verejne prístupná, pri dodržaní hygienických predpisov.

Pravidelné prenosy so začiatkom o 12.00 počas 

takmer troch mesiacov zabezpečovali Vatikánske médiá a bolo ich možné sledovať cez internetový stríming prostredníctvom portálu Vatican News. V zadnej lodi baziliky, pred sochou Panny Márie umiestnenou pri Oltári katedry kardinál Comastri viedol spievanú modlitbu mariánskej antifóny a litánií. Jednotlivé ružencové  tajomstvá uvádzal rozjímavou formou so spontánnymi duchovnými povzbudeniami.

-jb-

29 mája 2020, 20:07