Hľadaj

Sv. Faustína Kowalská mala mystické videnia Milosrdného Ježiša Sv. Faustína Kowalská mala mystické videnia Milosrdného Ježiša 

Sv. Faustínu si bude Cirkev pripomínať ľubovoľnou spomienkou 5. októbra

Katolícka cirkev latinského obradu bude každoročne v termíne 5. októbra sláviť ľubovoľnú spomienku sv. Faustíny Kowalskej, panny. Jej zaradenie do Všeobecného rímskeho kalendára ustanovila dekrétom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

V úvode dekrétu s dnešným dátumom 18. mája a podpismi prefekta kongregácie kardinála Roberta Saraha a sekretára Mons. Arthura Rocheho čítame:

„«Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja» (Lk 1,50). To, čo Panna Mária ospievala v Magnifikate, kontemplujúc spásonosné dielo Boha v prospech každej ľudskej generácie, našlo ozvenu v duchovnej skúsenosti svätej Faustíny Kowalskej, ktorá, skrze dar z neba, videla v Pánovi Ježišovi Kristovi milosrdnú tvár Otca a stala sa jej ohlasovateľkou.“

Dekrét pripomína aj základy duchovnosti sv. Faustíny a jej životný profil. Sv. Mária Faustína Kowalska (krstným menom Elena) sa narodila v roku 1905 v dedinke Głogowiec pri meste Łódź a zomrela v Krakove v roku 1938. Svoju mladosť strávila medzi sestrami bl. Panny Márie Milosrdenstva, kde sa veľkodušne formovala v povolaní prijatom od Boha a dozrievala v intenzívnom duchovnom živote bohatom na mystické dary a vo vernej odpovedi na ne.

Príbeh o tom, čo v nej Pán vykonal, sama opísala v Denníčku svojej duše, svätyni stretnutia s Pánom Ježišom: počúvajúc toho, ktorý je Láska a Milosrdenstvo pochopila, že žiadna ľudská bieda sa nemôže porovnávať s milosrdenstvom, ktoré nevyčerpateľne prúdi z Kristovho srdca. Stala sa tak inšpirátorkou hnutia zameraného na hlásanie a vzývanie Božieho milosrdenstva pre celý svet.

Kanonizovaná bola v roku 2000 sv. Jánom Pavlom II. a jej meno sa rýchlo stalo známym v celom svete. V Božom ľude, rovnako u duchovných pastierov ako u laických veriacich, sa tým ešte viac rozšírila úcta k Božiemu milosrdenstvu, jeho vzývanie a dosvedčovanie životom.

Prílohou dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí sú aj príslušné liturgické texty v latinskom origináli.

-zk, jb-

 

18 mája 2020, 14:14