Hľadaj

Páter Augustín Hernández Vidales OFM Páter Augustín Hernández Vidales OFM 

Novým rektorom Pápežskej univerzity Antonianum je prof. Hernández z Mexika

Pápežská univerzita Antonianum má nového rektora. Je ním prof. Agustín Hernández Vidales, 49-ročný františkánsky kňaz mexického pôvodu. Prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu a školstvo kardinál Giuseppe Versaldi ho dňa 22. mája 2020 vymenoval na trojročné obdobie.

Páter Augustín Hernández Vidales OFM sa narodil v mexickom Corupo 14. júna 1970. Na Pápežskej univerzite Antonianum, ktorú spravuje Rehoľa menších bratov františkánov, získal doktorát z filozofie s dizertačnou prácou na tému Ľudské šťastie v Platónovom diele Filébos - nasmerovanie k božskému.

Páter Hernández doposiaľ zastával na Pápežskej univerzite Antonianum funkciu dekana Fakulty filozofie a vicerektora univerzity. Hlavné sídlo univerzity je na Via Merulana, neďaleko Lateránskej baziliky.

-mh-

29 mája 2020, 12:10