Hľadaj

zzz.jpg

Na rímskom Angelicu vznikol Inštitút súčasnej kultúry sv. Jána Pavla II.

Na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme, nazývanej aj „Angelicum“, zriadili Inštitút súčasnej kultúry nesúci meno sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti zaslal list akademickej obci dominikánskej univerzity pápež František. Spomína v ňom tri dôležité črty poslania nového inštitútu: odvahu pravdy, slobodu ducha a intelektuálnu čestnosť.

Inštitút súčasnej kultúry sv. Jána Pavla II. inaugurovali 18. mája, v deň storočnice narodenia Karola Wojtylu - najslávnejšieho absolventa univerzity. Vznikol v rámci Filozofickej fakulty spomínanej univerzity za podpory dvoch nadácií z Poľska: Futura Iuventa a Saint Nicholas. Inštitút plánuje spolupracovať s poprednými filozofmi, teológmi a osobnosťami kultúry v jej najširšom vyjadrení.

Ako píše pápež František v liste adresovanom rektorovi Angelica pátrovi Michałovi Paluchovi OP, toto dielo má vo sv. Jánovi Pavlovi II. „inšpirátora a súčasne aj prvého a najdôležitejším strojcu prostredníctvom bohatého a mnohorakého dedičstva, ktoré zanechal, a ešte prv príkladom jeho otvoreného a kontemplatívneho ducha, nadšeného pre Boha a človeka, stvorenstvo, dejiny a umenie“.

Človek a jeho kultúrne korene sú nevyhnutným referenčným bodom pre každé hlásanie Evanjelia – tento postoj, ktorý u Jána Pavla II. dozrieval na základe jeho rozličných životných skúseností interpretovaných vo svetle Ducha Svätého, musí zostať živým, ak chceme byť vychádzajúcou Cirkvou, píše Svätý Otec František, pričom cituje encykliku sv. Jána Pavla II. Redemptor hominis (č. 12):

«Východiskom misionárskeho postoja je vždy hlboká úcta k všetkému, čo je „v človeku“, a ocenenie všetkého, čo už on sám v hĺbke svojho ducha vypracoval v oblasti najvyšších a najvážnejších otázok. Ide konečne o úctu k všetkému, čo v ňom vykonal Duch, ktorý „veje, kam chce“».

-zk-   

19 mája 2020, 12:08