Hľadaj

Blahoslavený Karol od Ježiša - Charles de Foucauld (1858-1916) Blahoslavený Karol od Ježiša - Charles de Foucauld (1858-1916)

Dekréty Kongregácie pre kauzy svätých: Charles de Foucauld bude svätorečený

Blahoslavený Charles de Foucauld už má priamu cestu k svätorečeniu na základe potvrdenia ďalšieho zázraku na jeho príhovor. Osem dekrétov Kongregácie pre kauzy svätých sa týka aj blahorečeniu francúzskej podporovateľky misií Paulíny Jaricotovej či amerického zakladateľa Kolumbových rytierov Michaela McGivneyho.

Dekréty Kongregácie pre kauzy svätých zverejnené 27. mája sa týkajú ôsmich káuz.  Tri vedú k svätorečeniu, štyri k blahorečeniu a v jednej sa potvrdzuje hrdinský stupeň cností.

Prvým z trojice kandidátov svätorečenia na základe uznania zázraku je bl. César de Bus (1544-1607), francúzsky zakladateľ Kongregácie pátrov kresťanskej náuky, pôvodom z Francúzska. Druhým je bl. Charles de Foucauld (1858-1916), známy francúzsky konvertita, ktorý žil ako pustovník medzi Tuarégmi na alžírskej Sahare. Bol diecéznym kňazom a je známy aj pod menom Karol od Ježiša. Hoci zomrel násilnou smrťou v Alžírsku, nebol vyhlásený za mučeníka, ale za vzor hrdinských cností. Tretí z uznaných zázrakov je na príhovor talianskej rehoľníčky bl. Márie Dominiky Mantovaniovej (1862-1934), spoluzakladateľky a prvej generálnej predstavenej Inštitútu malých sestier Svätej rodiny.

Medzi kandidátmi blahorečenia na základe uznaného zázraku je ctihodný Boží služobník Michael McGivney (1852-1890) diecézny kňaz a zakladateľ Rádu Kolumbových rytierov, rodák z USA. Ďalší dekrét o zázraku sa týka ctihodnej Božej služobníčky Paulíny Márie Jaricotovej (1799-1862), pôvodom z francúzskeho Lyonu, zakladateľky diel na podporu misií „Rada šírenia viery“ a „Živý ruženec“. Považuje sa za duchovnú iniciátorku Pápežských misijných diel.

Medzi čerstvo zverejnenými dekrétmi nasledujú dve kauzy mučeníctva. Prvá sa týka skupiny šiestich cisterciánskych mníchov z konca 18. storočia. Ide o Božích služobníkov Simeona Cardona a spoločníkov, umučených z nenávisti k viere v roku 1799 v talianskom Casamari. Mučeníkom z celkom nedávnej doby je františkánsky kňaz Boží služobník Cosma Spessotto, rodným menom Sante, narodený v r. 1923 v Taliansku a zabitý z nenávisti k viere 14. júna 1980 v San Juan Nonualco v El Salvadore.

Posledný dekrét potvrdzuje hrdinské cnosti zakladateľa Spoločnosti Afrických misií. Boží služobník biskup Melchior de Marion Brésillac (1813-1859) bol apoštolským vikárom v oblasti dnešného Nigeru. Pochádzal z Francúzska a ako misionár pôsobil v Západnej Afrike, zomrel vo Freetowne v Sierre Leone.

Zverejnenie ôsmich dekrétov schválil pápež František pri audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angelom Becciu v utorok 26. mája.

-jb-

27 mája 2020, 16:53