Hľadaj

Vatican News

Svätý Otec zriadil Vatikánsku nadáciu Jána Pavla I.

Pápež František zriadil „Vatikánsku nadáciu Jána Pavla I.“, zameranú na prehlbovanie poznatkov o osobnosti Albina Lucianiho, štúdium jeho myšlienok a náuky a uchovanie kultúrneho a náboženského dedičstva, ktoré zanechal. Predsedom kánonicky i civilne zriadenej nadácie je vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Vo svojom článku pre vatikánske médiá kardinál Parolin pri tejto príležitosti označuje pápeža Jána Pavla I. za „referenčný bod v dejinách univerzálnej Cirkvi“. Okrem iného píše: „Príbeh Albina Lucianiho je príbehom pastiera blízkeho ľuďom, sústredeného na základ viery a s výnimočnou sociálnou citlivosťou. Jeho magistérium je aktuálne. Blízkosť, pokora, jednoduchosť, trvanie na milosrdenstve Boha, láska k blížnemu a solidarita sú jeho hlavnými rysmi.“

„Bol biskupom, ktorý zažil skúsenosť Druhého vatikánskeho koncilu, aplikoval ho a vo svojom krátkom pontifikáte dal Cirkvi pokročiť po cestách naznačených koncilom: návrat k zdrojom Evanjelia a obnovená misijnosť, biskupská kolegialita, služba v ekleziálnej chudobe, úsilie o jednotu s kresťanmi, medzináboženský dialóg, dialóg so súčasným svetom a medzinárodný dialóg vedený s vytrvalosťou a odhodlaním, v prospech spravodlivosti a pokoja.“

Príslušný reskript „ex audientia Ss.mi“ zo dňa 17. februára 2020 o zriadení Vatikánskej nadácie Jána Pavla I. publikovalo vatikánske Tlačové stredisko 28. apríla.

Ctihodný Boží služobník Ján Pavol I., ktorý bol talianskeho pôvodu a nazývali ho aj „pápežom úsmevu“, bol na Petrovom stolci len 33 dní. Za pápeža bol zvolený 26. augusta 1978 po pontifikáte sv. Pavla VI. Zomrel 28. septembra 1978 a jeho nasledovníkom bol sv. Ján Pavol II.

Dekrét o hrdinských cnostiach pápeža Jána Pavla I. schválil  pápež František v novembri 2017, čím mu prisúdil titul ctihodného Božieho služobníka. Proces jeho blahorečenia ďalej pokračuje.

-zk-

28 apríla 2020, 13:51