Hľadaj

Pápež Ján Pavol I. vo Vatikánskych záhradách (1978) Pápež Ján Pavol I. vo Vatikánskych záhradách (1978)

Svätý Otec zriadil Vatikánsku nadáciu Jána Pavla I.

Pápež František zriadil „Vatikánsku nadáciu Jána Pavla I.“, zameranú na prehlbovanie poznatkov o osobnosti Albina Lucianiho, štúdium jeho myšlienok a náuky a uchovanie kultúrneho a náboženského dedičstva, ktoré zanechal. Predsedom kánonicky i civilne zriadenej nadácie je vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Vo svojom článku pre vatikánske médiá kardinál Parolin pri tejto príležitosti označuje pápeža Jána Pavla I. za „referenčný bod v dejinách univerzálnej Cirkvi“. Okrem iného píše: „Príbeh Albina Lucianiho je príbehom pastiera blízkeho ľuďom, sústredeného na základ viery a s výnimočnou sociálnou citlivosťou. Jeho magistérium je aktuálne. Blízkosť, pokora, jednoduchosť, trvanie na milosrdenstve Boha, láska k blížnemu a solidarita sú jeho hlavnými rysmi.“

„Bol biskupom, ktorý zažil skúsenosť Druhého vatikánskeho koncilu, aplikoval ho a vo svojom krátkom pontifikáte dal Cirkvi pokročiť po cestách naznačených koncilom: návrat k zdrojom Evanjelia a obnovená misijnosť, biskupská kolegialita, služba v ekleziálnej chudobe, úsilie o jednotu s kresťanmi, medzináboženský dialóg, dialóg so súčasným svetom a medzinárodný dialóg vedený s vytrvalosťou a odhodlaním, v prospech spravodlivosti a pokoja.“

Príslušný reskript „ex audientia Ss.mi“ zo dňa 17. februára 2020 o zriadení Vatikánskej nadácie Jána Pavla I. publikovalo vatikánske Tlačové stredisko 28. apríla.

Ctihodný Boží služobník Ján Pavol I., ktorý bol talianskeho pôvodu a nazývali ho aj „pápežom úsmevu“, bol na Petrovom stolci len 33 dní. Za pápeža bol zvolený 26. augusta 1978 po pontifikáte sv. Pavla VI. Zomrel 28. septembra 1978 a jeho nasledovníkom bol sv. Ján Pavol II.

Dekrét o hrdinských cnostiach pápeža Jána Pavla I. schválil  pápež František v novembri 2017, čím mu prisúdil titul ctihodného Božieho služobníka. Proces jeho blahorečenia ďalej pokračuje.

-zk-

28 apríla 2020, 13:51