Hľadaj

Santuario-Divina-Misericordia-S.-Spirito-in-Sassia-1-reflexa-photos.png

Pápež bude sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva v rímskom sanktuáriu

V nedeľu 19. apríla bude Cirkev už po dvadsiaty raz sláviť Sviatok Božieho milosrdenstva. Pápež František bude pri tejto príležitosti celebrovať Eucharistiu v Kostole Ducha Svätého neďaleko Vatikánu.

Pápež bude v spomínanom kostole sláviť o 11. hodine svätú omšu Druhej veľkonočnej nedele súkromnou formou. Následne sa pomodlí poludňajšiu modlitbu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

Chrám Santo Spirito in Sassia, ležiaci v bezprostrednej blízkosti Námestia sv. Petra v komplexe rovnomennej nemocnice a v susedstve Generálneho domu jezuitov, je hlavným sanktuáriom Božieho milosrdenstva v rámci Večného mesta.

Sviatok Božieho milosrdenstva ustanovil v roku 2000 sv. Ján Pavol II. Jeho dátum bol určený na Druhú veľkonočnú nedeľu, tak ako to v súkromnom zjavení žiadal Ježiš od sestry Faustíny. Pripomeňme, že s týmto sviatkom bol život sv. Jána Pavla II. osobitne spojený. Karol Wojtyla, ktorého sté výročie narodenia si pripomíname tento rok, zomrel pred 15 rokmi v predvečer Sviatku Božieho milosrdenstva, 2. apríla 2005.

Do rímskeho Sanktuária Božieho milosrdenstva, v ktorom si pútnici môžu uctiť aj relikvie sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny Kowalskej, vkročí noha pápeža po 25 rokoch. Naposledy tu slávil svätú omšu pápež sv. Ján Pavol II. v Druhú veľkonočnú nedeľu roku 1995, ešte pred ustanovením sviatku.

Chrám Santo Spirito in Sassia, nesúci titul Ducha Svätého, bol vyhlásený za rímske Sanktuárium Božieho milosrdenstva v roku 1994. Kostol ležiaci pri nábreží Tiberu má však za sebou dlhú históriu. Postavený bol v 8. storočí na podnet pápeža Leva IV. a prestavaný Pavlom III. v roku 1538. Je súčasťou starobylého rovnomenného nemocničného komplexu. Okrem šírenia úcty k Božiemu milosrdenstvu sa špecializuje aj na pastoráciu chorých.

Pripomeňme, že v deň Sviatku Božieho milosrdenstva je možné za obvyklých podmienok, spolu so vzývaním Božieho milosrdenstva, získať úplné odpustky.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

17 apríla 2020, 16:26