Hľadaj

Archívna snímka: otvorenie súdneho roka Vatikánskeho štátu (15. februára 2020) Archívna snímka: otvorenie súdneho roka Vatikánskeho štátu (15. februára 2020) 

Vatikánske súdy pozastavili pojednávania z dôvodu zdravotnej prevencie

Vzhľadom na osobitnú zdravotnú situáciu v súvise so šírením Covidu-19 pozastavili súdy Mestského štátu Vatikán do 3. apríla všetku svoju procesnú činnosť, čo sa týka aj plynutia príslušných súdnych lehôt.

Nariadenie vydal 18. marca formou reskriptu „ex audientia“ štátny sekretár kardinál Pietro Parolin po tom, ako ho schválil Svätý Otec pri stretnutí s Mons. Edgarom Peñom Parrom, substitútom Štátneho sekretariátu.

Ako sa uvádza v ozname Svätej stolice, obmedzenia práce sa netýkajú činnosti vyšetrovania ani prípravných prác v skorších kauzách, ktoré sú ešte pred fázou pojednávania. Podobne sa pozastavenie práce nevzťahuje ani na postupy v urgentných veciach.

-jb-

23 marca 2020, 16:08