Hľadaj

Vatican News

Svätý Otec dá nedeľné požehnanie nie z okna, ale cez televíziu

Svätý Otec sa v nedeľu 8. marca na poludnie bude modliť Anjel Pána nie v okne Apoštolského paláca, ale vo vnútri, v Sále bibliotéky. Veriaci budú môcť sledovať udalosť cez internetový videoprenos Vatican News, pripojiť sa tak k modlitbe a prijať apoštolské požehnanie. Podobným spôsobom bude riešená aj generálna audiencia v najbližšiu stredu.

Sála bibliotéky je miestnosť, v ktorej Svätý Otec prijíma hlavy štátov a iné významné návštevy. Kamerou prenášanú nedeľnú poludňajšiu modlitbu i stredajšiu dopoludňajšej katechézy bude možné sledovať na Námestí sv. Petra na veľkoplošných obrazovkách. Televízny prenos bude k dispozícii aj pre médiá, ktoré prejavia záujem.

Okrem tohto opatrenia bude Svätý Otec až do 15. marca sláviť ranné sväté omše v Dome sv. Marty len privátnym spôsobom, bez účasti skupín veriacich.

Ako sa vysvetľuje v ozname vatikánskeho Tlačového strediska zo soboty 7. marca, dôvodom k týmto zmenám sú opatrenia proti šíreniu sa vírusového ochorenia Covid-19. Má sa tak predísť riziku infekcie pri zhlukovaní sa osôb pred bezpečnostnými kontrolami pri vstupe na námestie, čo požadujú aj talianske autority.

-jb-

07 marca 2020, 15:46