Hľadaj

Pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski Pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski 

Pápežský almužník dal ľuďom v núdzi kontaktné telefónne číslo

Ako oznámil pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski, kancelária Apoštolskej almužny (Elemosineria apostolica) sídliaca za Bránou sv. Anny vo Vatikáne bude od 14. marca uzavretá pre priamy prístup verejnosti. Kardinál však prijíma listy so žiadosťami o pomoc a v súčasnej krízovej situácii dal k dispozícii aj svoje mobilné telefónne číslo.

Svätý Otec poskytuje prostredníctvom svojho almužníka hmotnú pomoc ľuďom v núdzi. Pápežský almužník pomáha rôznymi formami na území Ríma i na iných miestach. Zdrojom pre túto činnosť sú milodary veriacich. Veriaci zvyčajne prispievajú darmi pri vystavení pergamenu s apoštolským požehnaním pápeža Františka.

Kancelária Apoštolskej almužny informovala, že za súčasnej zdravotnej pohotovosti si pergameny možno vyžiadať len elektronicky a budú zasielané poštou.

O apoštolské požehnanie možno požiadať pri významných životných a rodinných jubileách. V posledných rokoch vystavujú pergameny s pápežským požehnaním len vo svetových jazykoch, nie v slovenčine.

Kardinál Krajewski sprístupnil svoj titulárny kostol pre chudobných

Kardinál Krajewski v dnešný deň sprístupnil na modlitbu veriacich Kostol Nepoškvrnenej Panny Márie na rímskom Esquilíne, ktorý je jeho titulárnym kostolom. Ako vysvetlil, v tejto štvrť sa za posledné desaťročia stala multietnickou a žije tu mnoho chudobných i bezdomovcov:

„Pri plnom rešpektovaní noriem bezpečnosti je mojím právom zabezpečiť pre chudobných otvorený kostol. Dnes ráno o ôsmej som sem prišiel a otvoril bránu dokorán. Takto chudobní budú môcť adorovať Najsvätejšiu sviatosť, ktorá je útechou pre všetkých v tejto chvíli veľkej núdze.“

-jb-

Aktualizované: 13.3.2020, 19:46

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 marca 2020, 11:00