Hľadaj

Mons. Giorgio Demetrio Gallaro pri stretnutí s pápežom Františkom (10. sept. 2015) Mons. Giorgio Demetrio Gallaro pri stretnutí s pápežom Františkom (10. sept. 2015) 

Svätý Otec vymenoval nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

Za nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vymenoval pápež František Mons. Giorgia Demetria Gallara. 72-ročný Talian doteraz pôsobil ako biskup Eparchie Piana albánskych gréckokatolíkov na Sicílii a bol konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi. Spolu s menovaním mu pápež František udelil personálny titul arcibiskupa.

Menovanie zverejnila Svätá stolica v utorok 25. februára. Mons. Giorgio Demetrio Gallaro pochádza zo Sicílie. Kňazskú vysviacku prijal v Los Angeles a pôsobil vo viacerých farnostiach východného obradu v USA, najmä v rámci grécko-melchitskej eparchie Newton v štáte Massachussets.

Ako profesor kánonického práva prednášal v Byzantskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Pittsburgu. Za eparchu italo-albánskej gréckokatolíckej eparchie Piana na Sicílii ho vymenoval pápež František v roku 2015.  

Mons. Giorgio Demetrio Gallaro je na poste sekretára Kongregácie pre východné cirkvi nástupcom arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, ktorý úrad zastával od roku 2009 až do 20. januára 2020, keď sa stal apoštolským administrátorom sede plena Košickej eparchie.

-jb-

25 februára 2020, 15:05