Hľadaj

2019.03.15 Esercizi spirituali Ariccia rientro in Vaticano 2019.03.15 Esercizi spirituali Ariccia rientro in Vaticano 

Svätý Otec už tretí deň prijíma len jednotlivcov, čakajú ho duchovné cvičenia

Pápež František, ktorý od štvrtka z dôvodu miernej zdravotnej indispozície obmedzil svoju činnosť, aj v sobotu 29. februára pokračoval v zmiernenom režime. Ráno slávil svätú omšu v kaplnke Domu sv. Marty a počas dňa sa venoval súkromným stretnutiam, no zrušil dve skôr naplánované skupinové audiencie.

Svätý Otec v Dome sv. Marty postupne prijal kyjevsko-haličského vyššieho arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka,  prefekta Kongregácie pre biskupov kard. Marca 

Ouelleta, apoštolského nuncia vo Francúzsku Mons. Celestina Miglioreho a podobne aj nuncia v Libanone Mons. Josepha Spiteriho.

Nekonala sa pôvodne plánovaná audiencia pre členov Medzinárodnej bioetickej skupiny. Pripravený príhovor pápeža pre audienciu členov generálnej kapituly Kristových legionárov a generálne zhromaždenia zasvätených laikov Regnum Christi publikovalo Tlačové stredisko v textovej podobe.

V nedeľu 1. marca má Svätý Otec v programe zvyčajné poludňajšie stretnutie s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Najbližší týždeň ho čakajú pôstne duchovné cvičenia, na ktoré sa v nedeľu večer odoberie do mestečka Ariccia neďaleko Ríma spolu s členmi Rímskej kúrie.

Tradičné dni duchovnej obnovy a reflexie v tichu nad Svätým písmom sa začnú o 18. hodine v kaplnke Domu Božského Majstra v Aricci. Exercície bude viesť jezuitský kňaz a biblista Pietro Bovati na tému: „Tŕňový krík horí plameňom“ (Ex, 3,2) – Stretnutie medzi Bohom a človekom vo svetle Knihy Exodus, Matúšovho evanjelia a modlitby Žalmov“.

Duchovné cvičenia sa uzavrú v piatok ráno 6. marca.

-jb-

29 februára 2020, 15:50