Hľadaj

Vatican News

Svätý Otec zriadil operatívnu skupinu na pomoc biskupom pri ochrane maloletých

S koncipovaním a aktualizácou smerníc na ochranu maloletých bude biskupským konferenciám v rôznych častiach sveta pomáhať vatikánska operatívna skupina (task force). Svätý Otec ju vymenoval na dvojročné obdobie od 24. februára 2020.

V spolupráci s tímom kánonistov z rozličných krajín bude skupinu koordinovať profesor Andrew Azzopardi, zodpovedný za Komisiu pre ochranu maloletých na Malte. Na prácu operatívnej skupiny „task force“ bude dohliadať zástupca Štátneho sekretariátu Mons. Edgar Peña Parra spolu s kardinálmi Oswaldom Graciasom z Indie a Blase Cupichom z USA, s arcibiskupom Charlesom Sciclunom z Malty a s nemeckým jezuitom P. Hansom Zollnerom SJ, členom Pápežskej komisie na ochranu maloletých.

Svätý Otec František avizoval vytvorenie pomocnej skupiny biskupským konferenciám už minulý rok na konci stretnutia vo Vatikáne o ochrane maloletých v Cirkvi v dňoch 21. - 24. februára 2019.  

Operatívna skupina „task force“ bude pomáhať biskupským konferenciám na ich požiadanie pri príprave a aktualizácii usmernení o ochrane maloletých, v súlade so smernicami vydanými Kongregáciou pre náuku viery, ako aj s ustanoveniami platných kánonických noriem vo veci zneužívania a najmä s motu proprio Vos estis lux mundi (Vy ste svetlo sveta) zo 7. mája 2019.

Skupina bude tiež pomáhať rehoľným inštitútom a spoločnostiam apoštolského života. Príprava samotných usmernení však zostane v kompetencii a zodpovednosti príslušných biskupských konferencií, rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života.

Podrobnosti o novovytvorenej operatívnej skupine a jej úlohe vysvetlili novinárom v piatok 28. februára vo vatikánskom Tlačovom stredisku sekretár Pápežskej rady na výklad zákonov Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru a predseda Vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. páter Federico Lombardi SJ, ktorý bol moderátorom spomínaného minuloročného Stretnutia o ochrane maloletých.

-mh, jb-

28 februára 2020, 12:40