Hľadaj

Vatican News

Rozhovor s veľvyslancom Marekom Lisánskym: Sme v roku významných výročí

Veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas zhrnul významné momenty predchádzajúceho roka a naznačil očakávania do roka 2020. Okrem výročí návštev pápeža sv. Jána Pavla II. na Slovensku a podpisu základnej medzištátnej zmluvy s Vatikánom si pripomenieme aj 1140 rokov pápežskej listiny Industriae tuae adresovanej Svätoplukovi, v ktorej sa spomína Nitrianske biskupstvo.
Rozhovor s M. Lisánskym, veľvyslancom SR pri Svätej stolici

Veľvyslanec Marek Lisánsky už druhý rok reprezentuje Slovensko pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov. V januári sa spolu s celým diplomatickým zborom zúčastnil na audiencii u Svätého Otca Františka, pri ktorej pápež predstavil priority vatikánskej diplomacie vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete.

Uplynulé obdobie bolo pre slovenský zastupiteľský úrad pri Vatikáne veľmi bohaté na činnosť. S pápežom Františkom sa stretli prezident, predseda parlamentu i predseda vlády. „Z nášho pohľadu to bol veľmi dynamický rok,“ zhodnotil veľvyslanec Marek Lisánsky a naznačil, že v tomto roku sú na obzore ďalšie návštevy na najvyššej úrovni.

Okrem aktivít, ktoré veľvyslanectvo SR v uplynulom roku organizovalo, spomenul veľvyslanec Lisánsky aj kontext vývoja vzťahov medzi štátom a Cirkvou. Slovensko prijalo nový zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností a významným momentom bolo aj uznesenie Národnej rady SR o ochrane náboženskej slobody vo svete.

Sám Svätý Otec v januárovom príhovore k diplomatom zhrnul uplynulý rok ako veľmi náročný, s množstvom napätí a politických kríz. „Ak by sme ale ten minulý rok videli iba v čiernych farbách, nebolo by to správne,“ hovorí Marek Lisánsky s presvedčením, že ako Vatikán, tak i Slovensko sa pozerá do budúcnosti s nádejou.

Rok 2020 bude podľa jeho slov „rokom mnohých jubileí“. Bude to 20. výročie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ako aj 30. výročie prvej návštevy sv. Jána Pavla II. na Slovensku a 25 rokov od jeho druhej návštevy.

Spomenuté jubileá budú podľa slov veľvyslanca „rámovať to, v akom prostredí sa budeme v priebehu toho najbližšieho roka pohybovať.“ Pripomenul aj výročie siahajúce hlboko do našich dejín: „Tým najzákladnejším jubileom, ktoré v tomto roku určite bude významne reprezentovať našu históriu v tomto prostredí, je jubileum pápežskej buly Industriae tuae, ktorou pápež pred 1140 rokmi oslovil Svätopluka.“

O pohľade Svätého Otca na súčasnú situáciu vo svete, ktorý si mali veľvyslanci možnosť vypočuť na novoročnej audiencii, Marek Lisánsky hovorí: „Ten minulý rok zhodnotil veľmi jasne – veľký nárast kríz a bezpečnostných konfliktov po celom svete. Vidíme, že nestabilita sa nám prehlbuje a musíme na to nejakým spôsobom reagovať všetci spoločne.“

Pápež „v širokom spektre vníma túto situáciu a veľmi pozorne a citlivo na to reaguje,“ dodal slovenský veľvyslanec. Osobitné potešenie mu urobilo to, že Svätý Otec „veľmi jasne a veľmi zreteľne poďakoval Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorú Slovensko viedlo v roku 2019, za vklad k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v Európe“. Predsedajúcou krajinou OBSE bola v uplynulom roku práve Slovenská republika. Zo strany vatikánskej diplomacie bolo ocenené napr. zlepšenie situácie konfliktu na východnej Ukrajine.

Udržiavanie pamäti, ku ktorému vyzýva pápež František, je podľa slov Mareka Lisánskeho veľmi dôležité, a to aj vzhľadom na nový výskyt tendencií prepisovania histórie. V súvislosti s mementom holokaustu, ktorý v závere januára pripomenulo 75. výročie oslobodenia Auschwitzu, spomenul veľvyslanec podujatia, ktoré absolvoval v diplomatickom prostredí Ríma. On sám sa dlhodobo angažuje v medzinárodnom projekte Holandska, Poľska, Izraela a Slovenska na vytvorenie pietneho miesta obetí nacistického vyhladzovacieho tábora Sobibor.

Veľvyslanec Marek Lisánsky vo svojom pohľade na uplynulý rok spomenul aj ďalšie návštevy, ktoré prijal na pôde Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici. Okrem púte Ordinariátu ozbrojených síl si s veľkou radosťou vybavil v pamäti privítanie detských koledníkov Dobrej noviny z Jakubian pri Starej Ľubovni: „Zanechalo to na nás všetkých úžasný dojem... a skutočne sme si tak úprimne zaspomínali na slovenské Vianoce.“

Symbolom roka 2020 z pohľadu kultúry a umenia bude osobnosť renesančného umelca Raffaella. Podľa slov M. Lisánskeho veľvyslanectvo pripisuje oblasti kultúrnej diplomacie veľký význam a v spolupráci s partnermi pripravuje v tomto roku viaceré kultúrne podujatia.

Rozhovor pripravil Jozef Bartkovjak SJ

07 februára 2020, 17:42