Hľadaj

Ilustračná snímka: Pápež František pri Lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách Ilustračná snímka: Pápež František pri Lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách

Pápež zveril chorých i zdravotníkov Uzdraveniu nemocných

V utorok 11. februára Cirkev slávi liturgickú spomienku Lurdskej Panny Márie, spojenú so Svetovým dňom chorých. Vo Vatikáne je štátny sviatok a deň pracovného pokoja pri 91. výročí Lateránskych zmlúv. V tento deň zároveň uplynulo sedem rokov od oznámenia rozhodnutia Benedikta XVI. zrieknuť sa úradu.

Svätý Otec František sa hneď ráno prihovoril odkazom cez Twitter: „Panne Márii, Uzdraveniu chorých, zverujem všetkých ľudí, ktorí nesú bremeno choroby, spolu s ich rodinnými príslušníkmi i zdravotníckymi pracovníkmi. Všetkých s láskou uisťujem o svojej blízkosti v modlitbe.“

Popoludní pápež rozoslal aj ďalší duchovný podnet, ktorý rovnako odkazuje na jeho Posolstvo na svetový deň chorých:

„Ježiš Kristus ponúka svoje milosrdenstvo tým, ktorí prežívajú obavy zo situácie vlastnej krehkosti, bolesti a slabosti. Pozýva každého, aby vstúpil do jeho života a zakúsil jeho nežnosť.“

Svätý Otec v tohtoročnom posolstve upriamil chorých, zdravotníckych pracovníkov i dobrovoľníkov na Ježišove slová útechy a posily: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11,28).

Sedem rokov od historického rozhodnutia Benedikta XVI.

V deň Lurdskej Panny Márie 11. februára zároveň uplynulo sedem rokov od chvíle, keď pápež Benedikt XVI. oznámil kardinálom zhromaždeným na konzistóriu svoje rozhodnutie odstúpiť z úradu Petrovho nástupcu. Jeho rozhodnutím sa pápežský stolec stal 28. februára 2013 o 20.00 vakantným, až do 13. marca, keď bol zvolený za Petrovho nástupcu kardinál Jorge Mario Bergoglio, ktorý si zvolil meno František.

Vo Vatikáne je 11. február už tradične dňom pracovného pokoja, a to v súvislosti s výročím podpísania Lateránskych zmlúv z roku 1929, ktoré položili základ Vatikánskeho mestského štátu a prozreteľnostne vyriešili napätú situáciu medzi Svätou stolicou a Talianskom, trvajúcu od roku 1870. Od historickej udalosti uplynulo 91 rokov.

-jb-

11 februára 2020, 16:29