Hľadaj

2019.10.07 Sinodo dei Vescovi prima Congregazione generale 2019.10.07 Sinodo dei Vescovi prima Congregazione generale 

Najbližšia synoda bude v roku 2022, o téme Svätý Otec ešte rozhodne

Najbližšia biskupská synoda sa bude konať v roku 2022. Rozhodol o tom po stretnutí so stálymi orgánmi Synody biskupov pápež František. Tému určí on sám, trojicu prekonzultovaných návrhov mu už predložil Sekretariát synody.

O rozhodnutí Svätého Otca zvolať 26. riadne generálne zasadanie Synody biskupov na jesenné obdobie roka 2022 informoval Generálny sekretariát Synody biskupov dňa 15. februára.

Generálny sekretariát v komuniké informuje o svojom zasadnutí v dňoch 6. – 7. februára 2020, zameranom okrem prípravy návrhov budúcej témy i na zhodnotenie ohlasov na pápežskú posynodálnu exhortáciu Christus vivit ako ovocie synody o mladých z roku 2018. 

Svätý Otec sa na zasadnutí osobne zúčastnil 6. februára popoludní. Odovzdali mu tri návrhy budúcej témy, ktoré sú výsledkom konzultácií s biskupskými konferenciami, východnými cirkvami, vatikánskymi dikastériami a rehoľami.

Ako čítame v komuniké, „počas diskusie v to isté popoludnie sa ukázala aj potreba vyjadriť s naliehavosťou solidaritu s bratmi a sestrami zapojenými do drámy nútenej migrácie“. V tomto duchu bolo publikované „Posolstvo 15. riadnej rady Generálneho sekretariátu Synody biskupov o ťažkých dôsledkoch migrácie, ktorá sa deje vo svete“.

-jb-

15 februára 2020, 14:55