Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa v Ríme slávi vigíliou a pochodom

V sobotu 8. februára si Cirkev pripomína sv. Jozefínu Bakhitu. Už šiesty rok sa tento dátum slávi ako Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V Ríme sa veriaci zídu na modlitbovej vigílii v Bazilike sv. Antona neďaleko Lateránu, ktorú bude viesť kardinál Michael Czerny SJ.

Miroslava Holubíková - Vatikán

K modlitbe na tento úmysel vyzval Svätý Otec aj vo svojom februárovom videoposolstve Apoštolátu modlitby. Slogan tohtoročného dňa boja proti novodobému otroctvu hovorí o spájaní síl: „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“.

Na sviatok sv. Jozefíny Bakhity, africkej otrokyne z 19. storočia, ktorá sa stala symbolom úsilia Cirkvi proti obchodovaniu s ľuďmi, kardinál Czerny v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil naliehavosť tejto výzvy. Podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj pozval reflektovať nad  týmto fenoménom v rôznych formách.

Kanadský kardinál vysvetľuje, že v boji proti obchodovaniu s ľuďmi slovo „spolu“ znamená posilňovanie spojenia medzi ľuďmi v zjednotení s Kristom. Toto obchodovanie je rozširujúcim sa hriechom, na ktorého prekonanie potrebujeme Božiu pomoc, zdôraznil kardinál Czerny. Pripomenul, že pápež František veľmi oceňuje obetavé rehoľníčky, ktoré sú v prvej línii a v priamom kontakte s obeťami, aby im ponúkli možnosti znovu začať dôstojný život“:

„A tak vďaka neustálej, vytrvalej a odvážnej službe rehoľných sestier na celom svete nás pápež môže pozvať ako Cirkev, ako Boží ľud, zjednotiť sa okolo služby a proroctva sestier.“

Na otázku, či a ako sa môže každý z nás zapojiť do tohto boja, kanadský jezuita vysvetľuje, že obchodovanie nie je záležitosťou nejakých ďalekých krajín:

„Musíme začať od toho, čo nás obklopuje, a nie myslieť si, že obchodovanie s ľuďmi je niečo ďaleko, vo vzdialených krajinách, ale učiť sa rozoznávať znaky toho aj tu medzi nami a spoznávať to i v rôznych formách marginalizovania, vyraďovania ľudí. V spôsobe, akým ako spoločnosť dávame zmiznúť tých, ktorí nie sú „užitoční“ pre ekonomiku. Toto sú základné prípady a toto sa týka aj nás.“

Preto, ako pripomína kardinál Czerny, „je spoločná modlitba na sviatok sv. Bakhity tak dôležitá, aby „nám všetkým pomohla otvoriť srdcia, mysle, ruky, aby sme čelili – ako hovorí slogan – a konali spoločne proti obchodovaniu s ľuďmi.“

Pripomeňme, že pri príležitosti Dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa okrem spomenutého slávenia vigílie s kardinálom Czernym v sobotu o 18.30 konajú v Ríme i ďalšie podujatia. Jedno z nich je pochod na zvyšovanie povedomia o dôležitosti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý vyštartuje v nedeľu 9. februára o 10.00 od Anjelského hradu a o 12.00 sa zakončí na Námestí sv. Petra pri modlitbe Anjel Pána s pápežom Františkom.

08 februára 2020, 13:10