Hľadaj

Vatican News
2020.02.29 Giornata malattie rare 2020.02.29 Giornata malattie rare 

Cirkev je solidárna s trpiacimi na zriedkavé choroby

Už po 13. raz si Cirkev pripomenula Deň zriedkavých (vzácnych) chorôb. K jeho tohtoročnému termínu 29. februára vydal posolstvo kardinál Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Vyjadruje v ňom solidaritu Cirkvi a pripomína aj rozmer spravodlivosti v oblasti zdravotníctva.

Miroslava Holubíková – Vatikán

Pápež František dnes pri tejto príležitosti rozoslal cez sociálne siete nasledujúci odkaz:

„Deň zriedkavých chorôb nám ponúka príležitosť spoločne sa postarať o našich bratov a sestry, ktorí sú nimi zasiahnutí, integrujúc výskum, lekársku starostlivosť a sociálnu pomoc, aby mali rovnaké príležitosti a mohli viesť plnohodnotný život.“

Kardinál Turkson adresoval svoje posolstvo všetkým predsedom biskupských konferencií, biskupom určeným pre pastoráciu v zdravotníctve, rehoľníkom a rehoľníčkam, sociálno-zdravotným a pastoračným pracovníkom, dobrovoľníkom a ľuďom dobrej vôle, ale, ako píše, „predovšetkým drahým bratom a sestrám postihnutých zriedkavými chorobami a ich rodinám“.

„Na svete je okolo 300 miliónov ľudí s nejakou zriedkavou chorobou. Je to značné číslo, ktoré nemožno ignorovať a ktoré si zaslúži pozornosť“, píše v úvode svojho posolstva kardinál Turkson. Pripomína, že rodiny, v ktorých sa takto chorá osoba nachádza, žijú často osamote s touto stigmou a s pocitom nemohúcnosti, zápasiac s ťažkosťami špecifickej liečby a príslušnej pomoci.

Kardinál Turkson pripomína rozmer sociálnej spravodlivosti. Vyzýva „nezabúdať na základné právo na zdravotnú a liečebnú starostlivosť“, ktoré títo chorí majú. Upozorňuje, že dôsledky ekonomickej nerovnosti si predovšetkým v krajinách s nízkym príjmom odnášajú tí najchudobnejší.    

V posolstve kardinál Turkson pamätá aj na vedecký výskum, ktorý podľa jeho slov „hrá pri zriedkavých ochoreniach podstatnú úlohu“ pre zlepšenie života chorých a poskytnutie príslušnej liečby a pomoci. Upozorňuje tiež na zásady subsidiarity a solidarity, ktoré „musia inšpirovať medzinárodné spoločenstvo“.

„Vplyv zriedkavých chorôb na každodenný život rodiny je z psychologického, emocionálneho, fyzického aj ekonomického hľadiska rušivý,“ upozorňuje kardinál Turkson. „Zahŕňa to všetky aspekty rodinného života,“ ako sú napríklad výživa, rehabilitačné či športové aktivity, organizovanie voľného času.

Všetkých, ktorí trpia vzácnymi chorobami, zveruje kardinál Turkson Uzdraveniu nemocných - Salus infirmorum. Pannu Máriu tiež prosí, aby všetkým pomáhala byť pozornými k potrebám tých druhých a darovať sa im s veľkodušným srdcom.

29 februára 2020, 15:17