Hľadaj

1579272764336.jpg

Vo Vatikáne na sviatok sv. Antona pustovníka požehnali domáce zvieratá

Aj tento rok 17. januára, v deň liturgickej spomienky sv. Antona pustovníka, ochrancu domácich zvierat, sa vstupný priestor pred Vatikánskym námestím premenil na malú farmu domácich zvierat pod holým nebom. V tento deň sa už tradične koná osobitné požehnanie domácich zvierat.

Návštevníci Vatikánu tak dnes mohli na Námestí Pia XII. obdivovať kone, somáre, ovce, hovädzí dobytok či ošípané, ale aj sliepky, husi a zajace zriedkavých a podivuhodných druhov zachránených pred vyhynutím.

Podujatie každoročne organizuje Taliansky zväz chovateľov a poľnohospodárske združenie Coldiretti, ktorých predstavitelia pri príležitosti dnešného sviatku slávili osobitnú svätú omšu vo Vatikánskej bazilike.

Po tradičné požehnanie si do Vatikánu prišli aj sviatočne vystrojení príslušníci talianskej polície a ozbrojených síl so svojimi jazdeckými koňmi a služobnými psami.

Sv. Anton pustovník, nazývaný aj opát, žil v Egypte v rokoch 251-356. Okrem ochrancu domácich zvierat sa považuje najmä za zakladateľa mníšskeho života. V Ríme je mu zasvätený kostol na Esquilíne, ktorý je súčasťou Pápežského kolégia Russicum.

-zk-

17 januára 2020, 12:55