Hľadaj

Vatican News
Prof. Dani Rodrik, nový člen Pápežskej akadémie vied Prof. Dani Rodrik, nový člen Pápežskej akadémie vied 

Turecký profesor politickej ekonómie sa stal členom Pápežskej akadémie vied

Svätý Otec František vymenoval v utorok 21. januára za riadneho člena Pápežskej akadémie vied profesora Daniho Rodrika, odborníka v oblasti medzinárodnej politickej ekonómie, pôvodom z Turecka.

Nový člen Pápežskej akadémie vied, 63-ročný prof. Dani Rodrik získal doktorát  z ekonómie na Princetonskej univerzite v New Jersey. Momentálne pracuje ako docent medzinárodnej politickej ekonómie na Harvardskej univerzite v USA (John F. Kennedy School of Government, Ford Foundation). Je spoluzakladateľom siete Ekonomika pre inkluzívnu prosperitu (Economics for Inclusive Prosperity, EfIP) a prezidentom  Medzinárodnej ekonomickej asociácie.

Prof. Rodrik má významné príspevky v odborných oblastiach udržateľného hospodárskeho rastu, globalizácie a politickej ekonómie a je známy predovšetkým svojou prácou v oblasti industrializácie. Pozoruhodná je v týchto oblastiach i jeho literárna tvorba. Medzi jeho početné ocenenia patrí aj cena Alberta O. Hirschmana Rady pre výskum v sociálnych vedách (Social Science Research Council - New York, 2007) a cena Leontief za rozvoj v hraničných oblastiach ekonomického myslenia, globálneho rozvoja a životného prostredia (2002).

-mh-

22 januára 2020, 17:21