Hľadaj

Francesca Di Giovanni, nová podsekretárka Oddelenia pre vzťahy so štátmi Francesca Di Giovanni, nová podsekretárka Oddelenia pre vzťahy so štátmi 

Svätý Otec vymenoval prvú ženu na zodpovedný post Štátneho sekretariátu

Pápež František vymenoval Francescu Di Giovanniovú za novú podsekretárku Oddelenia pre vzťahy so štátmi, zodpovednú za multilaterálny sektor. Ide o vôbec prvé menovanie ženy do niektorej z vedúcich funkcií v rámci vatikánskeho Štátneho sekretariátu.

Francesca Di Giovanniová, ktorá sa narodila v roku 1953 v Palerme a vyštudovala právo, pôsobí na Štátnom sekretariáte už 27 rokov. Predtým absolvovala notársku prax a pracovala v právnom a administratívnom sektore Medzinárodného centra Máriinho diela - Hnutia Focolare.

Na Oddelenie pre vzťahy so štátmi vatikánskeho Štátneho sekretariátu nastúpila v roku 1993 ako úradníčka. Pracovala po celý čas v multilaterálnom sektore, kde sa venovala predovšetkým témam ako migranti a utečenci, medzinárodné humanitárne právo, komunikácia, medzinárodné súkromné právo, podmienky žien, intelektuálne vlastníctvo a cestovný ruch.

Dnešným menovaním má Oddelenie pre vzťahy so štátmi dvoch podsekretárov: spolu s Francescou Di Giovanniovou je podsekretárom aj Mons. Mirosław Wachowski, ktorý bude mať na starosti najmä sektor bilaterálnej diplomacie. Na čele celého oddelenia je sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher.

Pri tejto príležitosti priniesla talianska sekcia Vatican News a tiež denník L´Osservatore Romano rozhovor, z ktorého prinášame niektoré vybrané časti. „Ste prvou ženou, ktorá bude zastávať funkciu na takejto úrovni v rámci Štátneho sekretariátu...“ – pripomína redaktor. Francesca Di Giovanniová reaguje týmito slovami:

„Áno, v skutočnosti, je to po prvýkrát, čo má žena vedúcu úlohu na Štátnom sekretariáte. Svätý Otec urobil inovatívne rozhodnutie, ktoré istotne ide ponad moju osobu, predstavuje znak pozornosti voči ženám. Avšak zodpovednosť je viac spätá so samotnou úlohou, než so skutočnosťou, že som žena.“

Aký by, podľa Vášho názoru, mohol byť osobitný príspevok ženy v tejto oblasti?

„Nemôžu sa mi nevracať na myseľ slová Svätého Otca z homílie z 1. januára, v ktorej, dá sa povedať, robí hymnus na rolu ženy, pričom hovorí aj to, že „žena je darkyňou a sprostredkovateľkou pokoja a má byť plne zapojená do rozhodovacích procesov. Lebo keď ženy môžu odovzdávať svoje dary, je vo svete zrazu viac jednoty a pokoja.“

Chcela by som môcť prispieť k tomu, aby sa táto vízia Svätého Otca mohla uskutočniť, spolu s ďalšími kolegyňami, ktoré pracujú v tomto sektore na Štátnom sekretariáte, ale aj s ďalšími ženami – a je ich veľa –, ktoré pracujú v prospech budovania bratstva aj v tejto medzinárodnej dimenzii. Je dôležité zdôrazniť pozornosť pápeža voči multilaterálnemu sektoru, ktorý dnes niektorí spochybňujú, ale ktorý má v medzinárodnom spoločenstve zásadne dôležitú funkciu. Žena môže mať špecifické schopnosti pre nachádzanie spoločných bodov, dbanie o vzťahy, majúc na srdci jednotu. Dúfam, že skutočnosť, že som žena, sa bude môcť pozitívne odraziť v tejto úlohe, aj keď sú to dary, s ktorými sa istotne stretávam aj v postojoch mojich mužských kolegov v práci.“

-zk-

15 januára 2020, 16:10