Hľadaj

Vatican News

Posledná rozlúčka s maltským kardinálom Prosperom Grechom (1925-2019)

Cirkev sa vo štvrtok 2. januára v Bazilike sv. Petra rozlúčila so zosnulým 94-ročným kardinálom Prosperom Grechom, teológom a duchovným formátorom pôvodom z Malty. Pri pohrebe vykonal obrad posledného odporúčania pápež František.

Kardinál Prosper Stanley Grech zomrel 30. decembra v Ríme. Svätý Otec František po jeho úmrtí kondoloval telegramom Rádu augustiánov, ktorého členom bol zosnulý kardinál. V telegrame generálnemu priorovi augustiniánov P. Alejandrovi Moralovi Antonovi pápež František vyjadril vysoký obdiv, aký prechovával voči zosnulému kardinálovi Grechovi a vyzdvihol jeho svedectvo kresťanského a zasväteného života, zvlášť s dosahom na formáciu mladých generácií kňazov. Pripomenul jeho dlhoročnú kompetentnú prácu v akademickom prostredí a v službách Svätej stolice. 

Pohrebnej svätej omši pri Oltári katedry predsedal kardinál Giovanni Battista Re, ktorý je vicedekanom Kardinálskeho kolégia. V homílii okrem iného spomenul, že vo vianočnú noc kardinál Grech vo Vatikánskej bazilike ešte koncelebroval s pápežom Františkom, a práve na vianočnú vigíliu oslávil 94 rokov. Na konci pohrebnej svätej omše pápež František vykonal odporúčanie zosnulého do Božích rúk - Ultima commendatio a poslednú rozlúčku Valedictio.

Kardinál Grech sa narodil v roku 1925 na Malte a už v 18 rokoch žiadal o vstup do Rádu augustiniánov, kde prijal rehoľné meno Prosper. Po skončení filozofických štúdií v rodnej krajine študoval teológiu v Kolégiu sv. Moniky v Ríme. Doktorát z teológie získal na Pápežskej univerzite Gregoriana a neskôr i na Pápežskom biblickom inštitúte. Za kňaza bol vysvätený v Lateránskej bazilike 25. marca 1950. Na rodnú Maltu sa vrátil vyučovať teológiu v augustiniánskom kolégiu.

Krátko na to si ho vybral za sekretára biskup Canisio Van Lierde, generálny vikár Svätého Otca pre Vatikánske mesto a Pápežskú sakristiu. V roku 1970 Prosper Grech  spolu s rehoľným spolubratom Agostinom Trapé založili dnes už dobre známy Patristický inštitút Augustinianum, na ktorého čele ďalej pôsobil.

Ako konzultor Dikastéria pre náuku viery páter Grech úzko spolupracoval s kardinálom Ratzingerom a bol členom Pápežskej teologickej akadémie, tiež Pápežskej biblickej komisie a 

Medzinárodnej patristickej asociácie.

Ako učiteľ hermeneutiky na Pápežskom biblickom inštitúte a biblickej teológie na Pápežskej Lateránskej univerzite vydal aj mnoho článkov a publikácií z týchto vedeckých odborov. V Ríme zostáva v pamäti aj svojou verejnou pastoračnou činnosťou v Kaplnke sv. Moniky. Za kardinála bol kreovaný v roku 2012 pápežom Benediktom XVI., ktorý ho zároveň menoval za biskupa a v Ríme mu pridelil diakoniu sv. Márie Goretti.

Kardinál Prosper Grech, ktorý zomrel v Ríme v pondelok 30. decembra vo veku 94 rokov, bol v súčasnosti jediným kardinálom pochádzajúcim z Malty.

-mh, jb-

02 januára 2020, 15:34