Hľadaj

1577885113664.jpg

Nový rok vo Vatikáne spestrili slovenskí koledníci Dobrej noviny

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky Svätý Otec František celebroval dopoludnia svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Na novoročnej slávnosti vo Vatikáne sa zúčastnili detskí koledníci z viacerých stredoeurópskych krajín vrátane Slovenska.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Novoročný sviatok sa slávil ako 53. svetový deň pokoja s pápežským posolstvom na tému „Pokoj ako cesta nádeje: dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie“.

homílii Svätý Otec poukázal na Pannu Máriu ako ženu a matku, ktorá utkala ľudskosť Boha a je Matkou Božou i vzorom materstva Cirkvi. Dôraznými slovami vyzval k ochrane dôstojnosti ženy v dnešnej spoločnosti, ktorá ju rozličnými formami znevažuje. „Každé násilie spôsobené žene je profanáciou Boha, ktorý sa zrodil zo ženy,“ povedal pápež František.

„Znovuzrodenie ľudstva sa začalo od ženy. Ženy sú pramene života. A predsa sú neustále urážané, bité, znásilňované, nútené na prostitúciu, a k zabíjaniu života, ktorý nosia vo svojom lone. Každé násilie spôsobené žene je profanáciou Boha, ktorý sa zrodil zo ženy. Z tela ženy prišla pre ľudstvo spása: z toho, ako sa správame k telu ženy, vidno našu úroveň ľudskosti“.

Skupina Dobrej noviny z gréckokatolíckej farnosti v Jakubanoch, 

okres Stará Ľubovňa prišla do Ríma v sprievode zástupcov organizácie eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V liturgickom sprievode s obetnými darmi bol v trojici koledníkov aj jeden z chlapcov z Jakubian.

Na poludnie Svätý Otec vystúpil do pápežskej pracovne v Apoštolskom paláci, aby z jej okna udelil veriacim požehnanie. Hojnému počtu obyvateľov Ríma i pútnikov z rozličných národov sa prihovoril aj týmito slovami:

„Ježiš svet nezbavil zla, lež porazil zlo v jeho základoch. Jeho záchrana nie je teda magická, ale je to spása „trpezlivá“, čiže prináša so sebou trpezlivosť lásky, ktorá sa angažuje voči nespravodlivosti a zbavuje ju moci. Trpezlivosť lásky: láska nás robí trpezlivými.

Pápež František sa pri týchto slovách vrátil aj k jednému momentu z predchádzajúceho večera. Keď po skončení vešpier zdravil ľudí pri betleheme uprostred Vatikánskeho námestia, v istej chvíli prudšie zareagoval, aby si vyslobodil ruku z oduševneného stisku ruky istej panej, ktorý mu však spôsoboval bolesť: „Koľkokrát stratíme trpezlivosť. Aj ja, a prosím o prepáčenie za zlý príklad zo včera,“ dodal spontánnymi slovami pápež František.

„Nechajme sa na začiatku roka požehnať! Dajme sa Márii požehnať jej Synom,“ vyzval pápež František a s veriacimi sa rozlúčil týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, zostúpme z piedestálov našej pýchy – všetci máme pokušenie k pýche - a prosme o požehnanie svätú Bohorodičku, pokornú Božiu Matku. Ona nám dáva vidieť Ježiša: dajme sa požehnať, otvorme srdcia jeho láskavosti. Takto bude začínajúci sa rok cestou nádeje a pokoja, nie slovami, ale každodennými činmi dialógu, zmierenia a starostlivosti o stvorený svet.“

Štvorica chlapcov a dievčat z Jakubian, oblečených v tradičných koledníckych odevoch prišla v Ríme zakoledovať aj do Vatikánskeho rozhlasu. V predchádzajúcich dňoch navštívili i Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda a Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici.

Fotogaléria FB

Koleda Dobrej noviny z Jakubian
Vianočná koleda

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 januára 2020, 17:10