Hľadaj

2019.12.10 conferenza cure palliative 2019.12.10 conferenza cure palliative 

Vo Vatikáne začína kongres o paliatívnej starostlivosti a mentálnom zdraví v starobe

„Náboženstvo a lekárska etika: Paliatívna starostlivosť a mentálne zdravie v starobe“ – tento názov nesie medzinárodné sympózium, ktoré dnes predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Dvojdňové podujatie, ktoré sa začne zajtra 11. decembra v Ríme, organizuje Pápežská akadémia pre život v spolupráci s katarskou organizáciou Svetový inovačný samit za zdravie (WISH).

Predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenzo Paglia vysvetlil: „Spája nás vôľa šíriť „paliatívnu kultúru“, či už ako odpoveď na pokušenie k eutanázii a asistovanej samovražde, tak aj predovšetkým pre to, aby sme pomohli dozrievať ku kultúre starostlivosti, ktorá by dovolila ponúknuť spoločenstvo lásky až po smrť“.

Sympózium sa bude venovať dvom hlavným témam: paliatívnej starostlivosti o starých ľudí a o deti, uviedol Mons. Paglia:

„Sme svedkami na jednej strane rastúceho starnutia populácie; na druhej strane šírenia „kultúry eutanázie“, pretože vo svete zameranom na zisk sú ľudia v terminálnom štádiu choroby a starí ľudia považovaní za vhodných na skartovanie a ekonómia a zdravotné politiky častokrát upadajú do účtovníckej mentality. Naopak dobre vieme, ako je v rámci súčasnej medicíny paliatívna starostlivosť ťahúňom obnovy integrálneho sprevádzania chorého človeka.“

„Jedna osobitná sekcia našich prác bude zameraná na veľmi delikátnu a bolestnú oblasť: na pediatrickú paliatívnu starostlivosť. Keď utrpenie postihne maloletých, deti, zasahuje nás to ešte veľa viac.“

Na tlačovej konferencii vystúpila aj doktorka Sultana Afdhal, jedna z čelných predstaviteliek neziskovej organizácie z Kataru. Na sympóziu vyzdvihla spoluprácu expertov z medicínskej i náboženskej oblasti, čo pomôže lepšie porozumieť etickým dilemám lekárov s rôznym duchovným pozadím. Zároveň to pomôže vybudovať spoločnú základňu a „nájsť efektívnejšie spôsoby na premostenie rozdielov v etickom prístupe založenom na viere“.

Mons. Paglia pripomenul doterajšie iniciatívy Pápežskej akadémie pre život na podporu paliatívnej starostlivosti, ako aj nedávnu deklaráciu troch abrahámovských náboženstiev o problematike konca života podpísanú 28. októbra tohto roku. Minulý podpísali v Katare spolu s Sultanou Afdhal spoločné vyhlásenie na túto tému.

O význame sympózia „Náboženstvo a lekárska etika: Paliatívna starostlivosť a mentálne zdravie v starobe“, ktorého dejiskom bude v dňoch 11. – 12. decembra rímske Augustiniánum, hovoril pri prezentácii aj Kamran Abbasi, hlavný editor časopisu British Medical Journal.

-zk-

10 decembra 2019, 17:02