Hľadaj

Omša vo Svätej noci 24. decembra 2018 Omša vo Svätej noci 24. decembra 2018 

Vianočný liturgický program Svätého Otca

Pred vstupom do Vianočného obdobia opäť prinášame harmonogram verejných liturgických slávení Svätého Otca Františka, zverejnený už v závere októbra. Vatikánske slávenia majú rovnaké časy ako po uplynulé roky.

Štedrý deň tohto roku pripadne na utorok. Eucharistiu vo Svätej noci v utorok 24. decembra bude Svätý Otec sláviť o 21.30 v Bazilike sv. Petra.

Nasledujúci deň, na Slávnosť narodenia Pána, v stredu 25. decembra, pápež napoludnie udelí požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu) z loggie Vatikánskej baziliky.

Ako poďakovanie za rok 2019 bude pápež v posledný deň kalendárneho roka, v utorok 31. decembra, sláviť o 17.00 v Bazilike sv. Petra Prvé vešpery zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky, spojené s chválospevom Te Deum.

V prvý deň roka 2020, v stredu 1. januára, ktorý bude zároveň 53. svetovým dňom pokoja, bude Svätý Otec v bazilike predsedať Eucharistii o 10. hodine.

V pondelok 6. januára na Slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo nazývanú Traja králi, bude pápež sláviť svätú omšu o 10.00, rovnako v bazilike.

V nasledujúcu nedeľu 12. januára, ktorá je Slávnosťou Pánovho krstu, Svätý Otec udelí krst niekoľkým deťom pri svätej omši, ktorú bude sláviť v Sixtínskej kaplnke o 9.30.

-jb-

21 decembra 2019, 12:02