Hľadaj

Vatican News

Hlavný penitenciár povzbudil kňazov pri spovedaní pred Vianocami

Spovedníci sú služobníkmi života, milosrdenstva a lásky, píše hlavný pápežský penitenciár kardinál Mauro Piacenza v liste kňazom, ktorým povzbudzuje vysluhovateľov sviatosti zmierenia v ich namáhavej a zodpovednej službe, ktorá sa už tradične veľmi zintenzívňuje v závere Adventu pred blížiacimi sa Vianocami.

Zuzana Klimanová - Vatikán

„Boh sa stáva človekom, aby nám daroval život, a každý spovedník je skutočne služobníkom života, predovšetkým v tomto čase Vianoc, keď vďaka  milosti Božej na mnohých miestach ešte mnoho veriacich pristupuje ku sviatosti zmierenia,“ píše vo svojom liste kardinál Piacenza. Zvlášť kladie na srdce spovedníkom postoj pozorného načúvania kajúcnikom pri spovedi:

„Jediné slovo, tón hlasu, odtienok, jediné nepriame gesto, môžu odhaliť tajomstvá duše a umožniť správnu radu, správne slovo, autentické ukázanie cesty. Naopak, nerozvážne či nepozorné slová môžu aj na roky zablokovať svedomie, ktoré má ťažkosti otvoriť sa Bohu.“

Spoveď sa týka samotného života. V každej spovedi sa sviatostne - čiže reálne - darúva život, zásluhou Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, zdôrazňuje dôležitosť tejto sviatosti hlavný penitenciár kardinál Piacenza:

„Toto je nakoniec samotná podstata kresťanstva: ono je voľbou života, proti vláde hriechu a smrti. A život, ktorý stretávame vo sviatosti spovede, spočíva v stretnutí sa s Láskou. Nájsť život znamená nájsť lásku; milosrdnú lásku Boha, ktorá odpúšťa, tvorí a vždy pretvára, otvárajúc človeka do široka pre lásku k blížnemu. Ten, kto našiel lásku, našiel život; stretnutie s láskou je stretnutím so životom.“

„Z tohto dôvodu Narodenie Pána je „Sviatkom života“ par excellence, a je preto sviatkom lásky, Lásky, ktorá sa stala telom,“ píše v predvianočnom liste hlavný penitenciár.

20 decembra 2019, 18:47