Hľadaj

Vatican News
2019.12.13 Piazza San Pietro, Vaticano, cupola di San Pietro, Petersdom Petersplatz 2019.12.13 Piazza San Pietro, Vaticano, cupola di San Pietro, Petersdom Petersplatz   Editoriál

Editoriál Andreu Tornielliho: Historické rozhodnutie, ovocie februárového stretnutia

Zrušením pápežského tajomstva pre prípady sexuálneho násilia a zneužívania spáchaného na maloletých pápež František pokračuje na ceste transparentnosti.

Andrea Tornielli

Stretnutie na najvyššej úrovni o ochrane maloletých vo februári 2019 vo Vatikáne, zvolané pápežom Františkom, pokračuje v prinášaní ovocia. Dnes, v utorok 17. decembra, 

bolo oznámené dôležité rozhodnutie – ktoré bez obáv možno nazvať historickým – v súvislosti s pápežským tajomstvom. Pápež prostredníctvom reskriptu rozhodol, že ho zruší v prípade zneužívania maloletých, sexuálneho násilia a pedopornografie.

Znamená to, že trestné oznámenia, svedectvá a procesné dokumenty týkajúce sa prípadov zneužitia, ktoré sú uložené v archívoch vatikánskych dikastérií, ako aj tie, ktoré sa nachádzajú v archívoch diecéz a ktoré až doteraz podliehali pápežskému tajomstvu, budú môcť byť odovzdané vyšetrujúcim sudcom príslušných krajín, ktoré o ne požiadajú. Ide o znamenie otvorenosti, disponibility, transparentnosti a spolupráce s civilnými úradmi.

V prípade vatikánskych dikastérií, žiadosť bude musieť byť zaslaná prostredníctvom medzinárodného vyžiadania, obvyklého v oblasti vzťahov medzi štátmi. Odlišná je naopak procedúra v tých prípadoch, keď sú žiadané dokumenty uchovávané v archívoch diecéznych kúrií. Vtedy vyšetrujúci sudcovia príslušných krajín zašlú žiadosť priamo biskupovi. Každopádne sa však rešpektujú osobitné situácie, ktoré môžu byť upravené  v dohodách alebo konkordátoch medzi Cirkvou a štátom.

Zreteľný je dosah rozhodnutia pápeža Františka, ktoré sa pripája k motu proprio Vos estis lux mundi z mája  tohto roku: dobro detí a mládeže musí mať vždy prednosť pred akoukoľvek ochranou tajomstva, aj toho „pápežského“. Reskript samozrejme nijako nesiaha na sviatostnú pečať, teda na spovedné tajomstvo, ktoré je niečím úplne iným než pápežské tajomstvo ohľadom činov a svedectiev. Zároveň to ani neznamená, že procesné dokumenty sa musia stať verejne prístupnými a že by mali byť určené na šírenie. Vždy bude potrebné chrániť rezervovanosť kvôli obetiam a svedkom. Teraz sa však dokumentácia bude musieť dať k dispozícii civilným úradom pri vyšetrovaniach týkajúcich sa prípadov, v ktorých už prebieha kánonické konanie.

-zk-

17 decembra 2019, 14:17