Hľadaj

Vatican News

Pri hrobe sv. Jozafáta v Ríme slávili liturgiu slovanské národy

V Bazilike sv. Petra bola v utorok 12. novembra už od skorého rána badateľná prítomnosť veriacich východného rítu. Ako je už tradíciou v deň liturgickej spomienky svätého biskupa a mučeníka Jozafáta Kunceviča, slávnostnú svätú liturgiu v byzantsko-slovanskom obrade pri oltári nad jeho hrobom slávili veriaci ukrajinskej národnosti i z ďalších slovanských národov.

Hlavným celebrantom a kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.  Liturgický spev viedli bohoslovci Ukrajinského kolégia sv. Jozafáta v Ríme.

V homílii vladyka Cyril Vasiľ pripomenul rozličné spôsoby, akými môžeme stretnúť Boha: cez Božie slovo, modlitbu, liturgiu, sviatosti, skutky lásky k človeku v núdzi. Svätý biskup Jozafát poznal a mal dobre prechodené všetky tieto cesty stretávania sa s Bohom, až po tú najvyššiu, ktorou je mučeníctvo.

-jb-

12 novembra 2019, 20:22