Hľadaj

Vatican News
Book presentation Ordres et décorations du Saint-Siège Book presentation Ordres et décorations du Saint-Siège   (ANSA)

Pápežské rady a vyznamenania kompletne približuje kniha francúzskeho autora

Všetky vyznamenania, rytierske rady, čestné medaily a odznaky udeľované pápežmi počas dejín približuje unikátna publikácia z Vatikánskeho knižného vydavateľstva LEV s titulom „Rady a vyznamenania Svätej stolice“ (Ordres et décorations du Saint-Siège).

Francúzsky autor Dominique Henneresse vo svojej knihe slovom a obrazom približuje vyše 1900 rozličných ocenení spolu s kontextom ich vzniku a používania. S početnými rytierskymi a inými radmi sa totiž zvyčajne spájali aj rozličné privilégiá a výsady. Vydavateľstvo LEV, ktoré je súčasťou Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice, prezentovalo knihu okrem francúzskeho originálu aj v anglickej verzii.

K vyše 500-stranovej obrazovej publikácii napísal predhovor vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ktorý vystúpil aj pri slávnostnej prezentácii knihy 29. októbra vo Vatikáne. U autora Dominique Henneresseho vyzdvihol dôkladnosť spracovania a kompletné pokrytie problematiky.

Podľa slov kardinála Parolina sa dôvody na udeľovanie pápežských vyznamenaní počas dejín týkali nielen zásluh pri ochrane osoby pápeža či obrane Pápežského štátu pri vojenskom ohrození, ale udeľovali sa aj za odvahu preukázanú v podporovaní mieru a spravodlivosti a za talenty prejavené na poli literatúry, umenia a vedy „v službe Evanjelia, cností a spoločného dobra“. Pripomenul tiež, že medzi ocenenými nachádzame pestrú škálu osôb aj bez ohľadu na vek, spoločenský pôvod či náboženstvo.

-jb-

07 novembra 2019, 13:40