Hľadaj

Vatican News
Pápež František sa spovedá vo Vatikánskej bazilike (marec 2019) Pápež František sa spovedá vo Vatikánskej bazilike (marec 2019) 

Kardinál Piacenza: Bežme v týchto posvätných dňoch k spovedi!

Hlavný penitenciár Apoštolskej penitenciárie kardinál Mauro Piacenza pred sviatkom Všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých povzbudil všetkých veriacich k prejavom lásky voči zosnulým prostredníctvom odpustkov. Príprava dobrou spoveďou je zároveň posilnením našej osobnej viery, píše kard. Piacenza. Zároveň povzbudzuje spovedníkov, aby neváhali dať prioritu službe v spovednici pred inými úradnými povinnosťami.

„Čerpať v týchto posvätných dňoch z pokladu milosrdenstva Cirkvi cez nábožné vykonanie odpustkov, uplatniteľných pre seba alebo pre zosnulého veriaceho, znamená aj obnoviť si vlastnú vieru prostredníctvom sviatosti zmierenia, svätého prijímania s potrebnou disponovanosťou a vyznaním viery Cirkvi, spolu s modlitbou na úmysly Svätého Otca. Týmito jednoduchými a konkrétnymi úkonmi každý veriaci znovupotvrdzuje svoje plné spoločenstvo s Cirkvou, obnovujúc v sebe prijatie všetkých duchovných a nadprirodzených dobier, ktoré z tejto účasti pramenia.“

Prejavom lásky k zosnulým si upevníme aj vlastnú vieru

Ako kardinál Mauro Piacenza ďalej píše, „poníženým pokľaknutím v spovednici, vyznávajúc so skrúšeným srdcom všetky svoje hriechy a vzývajúc Božie milosrdenstvo, veriaci nielen prijíma nadprirodzenú milosť zmierenia, ale týmto gestom znovu potvrdzuje aj pre seba samého vlastnú vieru, ktorej posilnenie a upevnenie takto vníma objektívne v milosti i osobne posilnením vlastnej slobody.“

„Preto poďme, ba bežme v týchto posvätných dňoch k spovedi! Prijímajme ponížene a zbožne, radostne a veľkodušne dar plnomocných odpustkov a obetujme ho s veľkorysou šľachetnosťou našim bratom, ktorí keď prekročili prah času, už to sami pre seba nedokážu, ale veľa ešte môžu prijať z našej dobročinnej lásky. Takto náš vzťah lásky k nim pokračuje a mocnie.“

Väčšie zásluhy kňaz získa hodinami v spovednici, než schôdzovaním

Spolu s povzbudením veriacich hlavný penitenciár povzbudzuje aj spovedníkov, aby boli kajúcnikom k dispozícii:

„Možno získať väčšie zásluhy hodinami a hodinami v spovednici, než množstvom organizačného schôdzovania, o ktorom vieme, akú má užitočnosť a výsledok! ... Vložme sa celým srdcom do služby načúvania, útechy, usmernenia, odpustenia!“

-mh, jb-  

02 novembra 2019, 17:14