Hľadaj

Vatican News

Vojenskí ordinári sa v Ríme školia v problematike vojnových väzňov

Katolícki vojenskí ordinári celého sveta sa v dňoch 29. – 31. októbra stretli vo Večnom meste na medzinárodnom formačnom kurze zameranom na špecifickú oblasť medzinárodného humanitárneho práva. Kurz, ktorý má za sebou už päť ročníkov, má tento rok tému: „Odňatie slobody v situácii ozbrojených konfliktov. Poslanie vojenských kaplánov.“ Slovensko v Ríme reprezentuje vojenský ordinár Mons. František Rábek.

Stretnutie, ktoré organizuje Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v spolupráci s Kongregáciou pre biskupov a Kongregáciou pre evanjelizáciu národov, dnes za prítomnosti prefektov spomínaných dikastérií otvoril kardinál Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Ako povedal, ide o mimoriadne aktuálnu tému v čase, keď mnoho národov a krajín trpí smädom po pokoji. Je to medzinárodná situácia, ktorú pápež František nazýva „Treťou svetovou vojnou vedenou po kúskoch“. Tento rok si svet pripomína aj 70. výročie Ženevských konvencií, podpísaných 12. augusta 1949.

Kurz sa zameriava na aspekt odňatia slobody počas ozbrojených konfliktov. Ide o zadržané osoby či už z radov bojujúcich, ktorí padli do rúk nepriateľských vojsk alebo z radov civilistov, ktorí sú nezriedka predmetom únosov, násilných zmiznutí či mimosúdnych popráv. Spadajú sem i obete neľudského zaobchádzania postihujúce častokrát etnické, jazykové, politické, kultúrne a náboženské menšiny.

Kurz vedú viacerí experti. Hovorí sa napr. o aktuálnosti Ženevských konvencií a ich dodatkových protokolov, do ktorých je zapojená aj Svätá stolica, či o jej záväzkoch, ktoré na seba prevzala v roku 2015 na 32. medzinárodnej konferencii Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Okrem prednášok expertov je súčasťou programu i práca v skupinách a spoločné debaty vojenských kaplánov. Snahou bude hľadať nové spôsoby pre zlepšenie podmienok väznenia a pre takú aplikáciu platného práva, ktorá by bola čo najviac v súlade s dôstojnosťou osoby, osobitne v situácii vojenských konfliktov, ktoré nie sú medzinárodné.

Kardinál Turkson zároveň oznámil, že pod vedením jeho dikastéria sa už onedlho (7. – 8. novembra) koná ďalší seminár k tejto problematike. Tentoraz bude určený pre väzenských kaplánov na tému: Integrálny ľudský rozvoj a katolícka väzenská pastorácia.

Celé podujatie a prácu vojenských ordinárov zveril kard. Turkson pod ochranu Panny Márie, Matky nádeje a do modlitby svojho predchodcu, ctihodného Božieho služobníka, vietnamského kardinála Françoisa-Xaviera Nguyêna Van Thuâna, ktorý prežil 13 rokov vo väzení  plný viery, nádeje a lásky.

-zk-

30 októbra 2019, 17:43