Hľadaj

Vatican News

Synodu o Amazónii na sviatok sv. Františka zasvätili Bohu

Na sviatok sv. Františka Assiského v piatok 4. októbra sa vo Vatikánskych záhradách konalo za účasti Svätého Otca Františka modlitbové podujatie v rámci tzv. „Času stvorenstva“, symbolického mesiaca osobitne zameraného na úctu k Božiemu stvoreniu a na zodpovednú starostlivosť oň.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pri tejto príležitosti účastníci špeciálnej biskupskej synody, ktorá sa začne o dva dni, zasvätili celé podujatie Bohu na príhovor sv. Františka z Assisi. Ako symbol zasadili vo Vatikánskych záhradách symbolický dub prinesený z Assisi do pôdy prinesenej z Amazónie a z ďalších miest.

Úvodnú modlitbu predniesol páter Julio Bunader OFM, generálny vikár rehole františkánov. Kardinál Peter Turkson, ktorý je prefektom Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, vystúpil s reflexiou v duchu encykliky Laudato si´. Prihovoril sa aj generálny relátor Synody pre Amazóniu, brazílsky kardinál Cládio Hummes OFM, zástupkyňa Konfederácie rehoľníčok Latinskej Ameriky a Karibiku a ďalší.

Modlitbu zasvätenia predniesol mexický laik Mauricio López Oropeza, ktorý je výkonným sekretárom Celoamazonskej cirkevnej siete REPAM. Po chválach Božieho diela stvorenia a vykúpenia sa obrátil na Vzkrieseného Pána týmito slovami:

„Cez život chudobný, ale radikálne odovzdaný tebe, inšpirovaný sv. Františkom z Assisi, prosíme ťa, aby si nás viedol pravdou, aby sme našli nové cesty pre Cirkev a pre integrálnu ekológiu v Amazónii. Zasväcujeme sa ti na tejto synode, aby sme rozpoznávali tvoj úchvatný sen pre dobro toľkých synov a dcér, ktorí tam žijú. Kiež môžu spoznať teba, ktorý si Vzkriesený a vstávaš z mŕtvych v nádejach a každodenných zápasoch ich života, v ich múdrosti a v ich túžbe po Kráľovstve, skrze Pána Ježiša.“       

Súčasťou slávnosti boli aj spevy a tance členov pôvodných kmeňov Amazónie, ktorí sa budú v najbližších troch týždňoch zúčastňovať na synode ako audítori. Ich počet je celkovo 17, deväť žien a osem mužov.

Stromček, ktorý je odrodou duba rozšírenou v Stredomorí, sadil spolu so Svätým Otcom aj predstaviteľ synody kardinál Hummes a dvaja zástupcovia amazonských pôvodných obyvateľov. Pôdu pochádzajúcu z Amazónie, z Indie a z Assisi priniesli niekoľkí bratia františkáni. Svätý Otec stromček zavlažil vodou a po doznení Spevu stvorenstva, ktorý pochádza od sv. Františka, uzavrel stretnutie modlitbou Otče náš.

Živá pripomienka synody o Amazónii dostala miesto uprostred trávnika v hornej časti Vatikánskych záhrad. Neďaleko stojí slovenská lipa, ktorú 17. decembra 1994 zasadil prezident Michal Kováč.

Pri príležitosti „Času stvorenstva“, ktorý sa slávil od 1. septembra do 4. októbra vydal Svätý Otec František aj osobitné posolstvo.

-jb-

Zostrih z podujatia vo Vatikánskych záhradách
04 októbra 2019, 20:09