Hľadaj

Vatican News

Synoda je v polovici, možno vznikne stály orgán biskupov Amazónie

Prednášaním diskusných príspevkov v pléne pokračuje v Ríme špeciálna biskupská synoda určená pre Amazóniu. Jej pracovný harmonogram sa v utorok 15. októbra dostal do polovice. Zatiaľ ešte neboli prezentované výstupy z diskusných skupín „circoli minori“ a ešte sa nehovorí o podobe záverečného dokumentu.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Po dvoch dňoch práce 12 malých skupín v uplynulý štvrtok a piatok sa od soboty účastníci synody opäť vrátili do synodálnej auly. Denne tu vystúpi okolo 50 rečníkov. V sále je prítomný aj Svätý Otec, ktorý si z času na čas vezme slovo a vyjadrí sa k niektorej preberanej otázke, ako to bolo napr. na záver pondelňajšieho večerného zasadania.

Modlitba synodálneho zhromaždenia za Ekvádor

V pondelok pápež František predniesol v rámci rannej modlitby 

prosbu za Ekvádor sužovaný nepokojmi v dôsledku sociálnej a politickej krízy. Pod ochranu Panny Márie v nej zveril „ekvádorských bratov a sestry, ktorí zomreli v týchto dňoch, zranených, prenasledovaných, uväznených, aby im vyprosila pokoj a sprevádzala ich v tomto momente veľkého utrpenia, predovšetkým medzi domorodcami Ekvádoru“. Na tento úmysel sa s celým zhromaždením pomodlil Zdravas Mária.

Práca v pléne prebieha v dvoch blokoch. Ranný sa začína vždy o 9. hodine, večerný o 16.30. V posledných dvoch dňoch polovicu z rečníkov tvorili biskupi, zvyšok audítori a osobitní pozvaní. Celkový počet osôb v synodálnej sále je okolo 340, vrátane administratívneho a technického aparátu. Samotných synodálnych otcov je 185, audítorov je 55. Ďalej je to 12 osobitných pozvaných  a 6 bratských delegátov.

Návrh vytvoriť stály orgán biskupov Amazónie

Pestrú paletu tém preberaných v pléne prinášajú v stručnosti novinárom vo vatikánskom Tlačovom stredisku členovia komisie pre informovanie. Napr. na 11. generálnej kongregácii pléna v utorok 15. októbra dopoludnia zaznel návrh na vytvorenie „permanentného a reprezentatívneho orgánu biskupov, koordinovaného Celoamazonskou cirkevnou sieťou REPAM, na podporovanie synodality v Amazónii“.

Ako vysvetľuje informačný súhrn, takýto orgán, začlenený do Latinskoamerickej biskupskej rady  CELAM, by slúžil aj na konkretizovanie eventuálnych usmernení, ktoré pápež František po synode sformuluje. Rovnako by sa venoval aj ochrane práv domorodých kmeňov, celostnej formácii pastoračných pracovníkov a vytváraniu amazonských seminárov.

Správa ďalej vysvetľuje, že „takáto zjednotená pastoračná činnosť, synodálne vypracovaná všetkými cirkevnosprávnymi jednotkami Amazónie v organickom vzťahu s CELAM-om, bude užitočná na riešenie spoločných problémov, medzi ktoré patrí drancovanie teritória, kriminalita, drogy, obchodovanie s ľuďmi a prostitúcia.“

15 októbra 2019, 18:37