Hľadaj

Vatican News
Kardinál Luis Ladaria Ferrer, prefekt Kongregácie pre náuku viery Kardinál Luis Ladaria Ferrer, prefekt Kongregácie pre náuku viery 

Pohľad prefekta vieroučnej kongregácie kardinála Ladariu na témy synody

Kardinál Luis Ladaria Ferrer SJ, prefekt Kongregácie pre náuku viery, ktorý sa zúčastňuje na biskupskej synode pre Amazóniu, poskytol v piatok 18. októbra rozhovor pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News o tomto špeciálnom zasadnutí biskupov.

Jednou z tém špeciálnej synody o Amazónii, prebiehajúcej vo Vatikáne je oblasť „inkulturácie“. Podľa slov kardinála Ladariu inkulturácia pre Cirkev znamená prispôsobenie jej posolstva, ktoré je všade rovnaké, kultúram rôznych národov.

Kardinál Ladaria v rozhovore vysvetľuje i ďalšie otázky, o ktorých sa na synode diskutuje. Ohľadom návrhu zavedenia nových cirkevných „ministérií“, čiže poverovania osôb k špecifickej službe prefekt Kongregácie pre náuku viery vysvetľuje:

„Na obrovských amazonských územiach, kde je málo kňazov, je potrebné rozvíjať ďalšie formy ministérií, podľa aktuálnych potrieb. Zmysel je toto. Musíme pestovať niečo, čo už v Cirkvi existuje, čo už existuje na týchto územiach, ale čo možno ešte lepšie rozvinúť pre pastoračné dobro celej komunity.“

Máte na mysli niektoré konkrétne ministérium?

„Áno, napríklad ministérium katechézy, ktoré bolo výslovne spomenuté. A potom aj ministérium lektorátu, laické ministériá. Synoda nerobí rozhodnutia, ale sú to záležitosti, ktoré sa môžu posúdiť a ktoré by Svätý Otec samozrejme mohol zvážiť.“

Jedna z diskusných tém v malých skupinách bola inkulturácia teológie a liturgie. Podľa Vás, ako ju v Amazónii možno realizovať?

„Nikdy som nebol v Amazónii, a tak nepoznám konkrétnu realitu. Inkulturácia je túžbou, čo však nie je špecifickou záležitosťou iba tejto oblasti. V podstate je to túžba, aby sa posolstvo Cirkvi, ktoré je všade zakaždým to isté, vyjadrovalo spôsobom priliehavým kultúram národov. To, ako realizovať túto inkulturáciu v Amazónii neprislúcha tomu, kto v Amazónii nežije. Nemôžeme vymenovávať všeobecné princípy: musí to byť inkulturácia, ktorá má na pamäti obsah a tradíciu viery.“

Návrhom mnohých synodálnych otcov bolo zlepšiť vyučovanie v seminároch, aby v srdciach budúcich kňazov mohla skrsnúť serióznejšia misionárska vôľa. Myslíte, že sa to dá?

„To sa vždy dá. Pamätať na to, že kňazi by mali mať misionárskeho ducha, sa mi zdá byť základným princípom. Cirkvi by čosi chýbalo, keby nebola misionárska. A tak čosi chýba i kňazovi, ak nemá misionárskeho ducha.“

Synoda upriamila svoju pozornosť aj na drancovanie amazonských prírodných zdrojov a na násilie voči zemi, nivočenej chamtivosťou a nenásytnosťou. Akým spôsobom môže Cirkev lepšie pomôcť domorodým obyvateľom pri ochrane ich vlastného biómu?

„Istotne cez kolektívnu činnosť celej Cirkvi, vhodnými prehláseniami miestnych biskupských zborov. Ale aj etickým investovaním s vyhýbaním sa takým podnikom, ktoré tieto oblasti zneužívajú.“

Hovorilo sa aj o utvorení medzinárodného orgánu na obranu miestnych populácií...

„Áno. Ale ide o konkrétne rozhodnutia, ktoré nemôže robiť synoda.“

(Rozhovor pripravil Federico Piana z talianskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News)

-mh, jb-

19 októbra 2019, 15:56