Hľadaj

Vatican News
2019.07.03 Madonna di Loreto 2019.07.03 Madonna di Loreto 

Loretská Panna Mária bude mať ľubovoľnú spomienku vo všeobecnom kalendári

Do všeobecného Rímskeho kalendára bude na dátum 10. decembra zapísaná ľubovoľná liturgická spomienka Panny Márie z Loreta. Toto rozhodnutie Svätého Otca Františka promulgovala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí príslušným dekrétom.

V dnes zverejnenom dekréte s podpismi prefekta dikastéria kardinála Roberta Saraha a sekretára arcibiskupa Arthura Rocheho sa uvádza, že Svätý Otec František „svojou autoritou nariadil, že ľubovoľná spomienka Blahoslavenej Panny Márie z Loreta bude zapísaná do Rímskeho kalendára na 10. decembra, deň, keď je sviatok v Lorete, a bude sa sláviť každý rok. Toto slávenie pomôže všetkým, osobitne rodinám, mladým, rehoľníkom, napodobňovať cnosti dokonalej učeníčky Evanjelia, Panenskej Matky, ktorá počatím Hlavy Cirkvi prijala k sebe aj nás.“

Nová spomienka bude takto figurovať vo všetkých liturgických kalendároch 

a knihách na slávenie svätej omše a Liturgie hodín. K dekrétu sú priložené aj príslušné liturgické texty v latinskom origináli. Ich preklady schválené biskupskými konferenciami budú publikované po potvrdení Dikastériom pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Dekrét hovorí aj o pôvode loretskej úcty k Svätému domu, ktorý bol dejiskom udalosti Zvestovania Panne Márii a Vtelenia Božieho Syna:

„Úcta k Svätému domu v Lorete bola už od stredoveku pôvodom tejto osobitnej svätyne, ktorú dodnes navštevujú početní veriaci pútnici, aby živili svoju vieru v Božie Slovo, ktoré sa pre nás stalo telom.

Táto svätyňa pripomína tajomstvo Vtelenia a vedie všetkých, ktorí ju navštevujú k uvažovaniu nad plnosťou času, keď Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, a k meditovaniu jednak nad slovami anjela oznamujúceho Blahozvesť, ako aj nad slovami Panny, ktorá odpovedala na Božie volanie. Zatienená Duchom Svätým, pokorná služobnica Pána sa stala domom božím, najčistejším obrazom svätej Cirkvi.“

Sanktuárium Svätého domu v Lorete tiež „vynikajúcim spôsobom“ ukazuje evanjeliové cnosti Svätej rodiny, uvádza sa v dekréte. Ten zároveň pripomína, že Panna Mária z Loreta je patrónkou ľudí cestujúcich leteckou dopravou a že v Lorete majú pôvod i známe „Loretánske litánie“.

Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí nesie dátum liturgickej spomienky Ružencovej Panny Márie, 7. októbra 2019. Zverejnený bol 31. októbra v latinčine a štyroch svetových jazykoch.

V súvislosti s publikovaním dekrétu pripomeňme, že 1. novembra sa v Bazilike Svätého domu v Lorete bude konať slávnostné vyhlásenie Loretánskeho jubilejného roka „Panny Márie Kráľovnej a Nebeskej brány“. Stane sa tak na záver eucharistického slávenia, ktorému bude o 10. hodine predsedať regens Apoštolskej penitenciárie Mons. Krzysztof Nykiel. Príslušný dekrét slávnostne prečítajú pred priečelím baziliky. Samotný Svätý rok Loretánskeho jubilea sa začne 8. decembra 2019 a potrvá do 10. decembra 2020. 

-zk-

31 októbra 2019, 16:10