Hľadaj

Vatican News

Abrahámovské náboženstvá deklarovali postoj v otázke záveru života

Spoločnú deklaráciu abrahámovských monoteistických náboženstiev o problematike konca života podpísali v pondelok 28. októbra na pôde Vatikánu zástupcovia kresťanov, židov a moslimov.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Celkovo 16 podpisov zástupcov katolíkov, pravoslávnych, židov a moslimov vyjadruje spoločný postoj náboženstiev hlásiacich sa k praotcovi Abrahámovi ohľadom hodnôt a praxe vo vzťahu k chorým v terminálnom štádiu. V preambule vysvetľujú naliehavosť tejto etickej otázky, ktorá sa vystupňovala kultúrnym a vedeckým vývojom v posledných rokoch. Signatári si kladú za cieľ:

1. Prezentovať spoločnú pozíciu abrahámovských náboženstiev k problematike konca života, na prospech pacientov, ich rodinných príslušníkov, zdravotníkov i politických predstaviteľov hlásiacich sa k niektorému z týchto náboženstiev.

2. Napomôcť zlepšeniu schopnosti zdravotníckych pracovníkov chápať, rešpektovať, viesť, pomáhať, a potešovať veriaceho a jeho rodinu v momente konca života. Rešpektovať náboženské alebo kultúrne hodnoty pacienta nie je len náboženská otázka, ale etická požiadavka na personál nemocníc.

3. Podporovať vzájomné porozumenie a súčinnosť medzi rozličnými prístupmi monoteistických náboženských tradícií a laickej etiky vo veci presvedčení, hodnôt a praktík dôležitých pre pacienta v terminálnom štádiu.   

Iniciátorom myšlienky spoločnej deklarácie je rabín Avraham Steinberg z Izraela, ktorý je pediatrickým neurológom a odborníkom na lekársku etiku, ako aj editorom talmudickej literatúry. Od mája 2017 je riadnym členom Pápežskej akadémie pre život. Po tom, ako svoj návrh predložil pápežovi Františkovi, Svätý Otec zveril túto úlohu Pápežskej akadémii pre život. 

Pri ceremónii podpísania spoločnej deklarácie na pôde Pápežskej akadémie vied vo Vatikánskych záhradách vystúpili viacerí predstavitelia. Predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenzo Paglia v úvodnom prejave vyzdvihol významnosť problematiky, ekumenický a medzináboženský aspekt spoločného vyhlásenia a perspektívu rozšírenia okruhu signatárov na ďalších predstaviteľov náboženstiev a zainteresovaných ľudí dobrej vôle.

Skupinu na záver slávnostného aktu prijal na osobitnej audiencii Svätý Otec František, ktorému odovzdali prvý exemplár podpísanej listiny.

V deklarácii sa venuje pozornosť duchovnej pomoci pacientovi a podporovaniu paliatívnej starostlivosti. V závere sa v 12 bodoch vyjadruje spoločný postoj. Okrem iného je to odmietnutie eutanázie a asistovanej samovraždy ako morálne a vnútorne pomýlených, ktoré majú byť zakázané bez výnimiek.

Žiadny zdravotnícky pracovník nesmie byť nútený priamo či nepriamo sa podieľať na spôsobení smrti pacientovi, má sa rešpektovať jeho výhrada vo svedomí, čo platí aj vtedy, keď sú takéto akty vyhlásené za legálne či už miestne alebo vzhľadom na nejaké kategórie osôb.

Spoločná deklarácia abrahámovských monoteistických náboženstiev o problematike konca života vyjadruje podporu zákonom a politikám chrániacim právo a dôstojnosť zomierajúceho pacienta, vylučujú eutanáziu a podporujú paliatívnu starostlivosť.

Viac o účastníkoch a priebehu podujatia

 

28 októbra 2019, 19:00