Hľadaj

Vatican News
2019.07.13 Papa Emerito Benedetto XVI 2019.07.13 Papa Emerito Benedetto XVI 

Vo Vatikáne sa začalo stretnutie bývalých študentov Josepha Ratzingera

Vo Vatikáne sa dnes, v piatok 27. septembra, začalo súkromné stretnutie bývalých študentov a doktorandov Josepha Ratzingera na tému: „Kňazstvo v teológii Josepha Ratzingera vo svetle aktuálnej situácie“.

V dnešný prvý deň stretnutia diskusiu na pôde kolégia Campo Santo Teutonico vedú páter Vincent Twomey z rehole verbistov, ktorý je členom kruhu bývalých 

Ratzingerových študentov tzv. „Schülerkreis“ a cisterciánsky páter Maximilian Heim, ktorý je zase členom novšieho kruhu „Neue Schülerkreis“.

Sobotňajší program stretnutia bude mať vôbec po prvý raz verejný charakter v podobe verejného sympózia. Bude sa zaoberať témou: „Súčasné výzvy kladené služobnému kňazstvu“ a začne sa pozdravom kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Vystúpi na ňom aj emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Müller.

Bývalí študenti Benedikta XVI. sa pravidelne stretávajú od roku 1977, keď bol profesor Ratzinger menovaný za arcibiskupa Mníchova a Freisingu a pokračovali aj po jeho menovaní na prefekta Kongregácie pre náuku viery v roku 1981 i po jeho zvolení za pápeža.

-zk-

27 septembra 2019, 14:20