Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka: miništranti pri sv.omši v Bazilike sv. Petra  Ilustračná snímka: miništranti pri sv.omši v Bazilike sv. Petra   (Vatican Media)

V Bazilike sv. Petra už 55 rokov trávia leto miništranti z Malty

Skupina 18 chlapcov vo veku od 13 do 15 rokov, prepojených smartfónmi, tabletmi či ipadmi, to je jedna z troch skupín maltských miništrantov, ktorí v letnom období od 1. augusta do 10. septembra pomáhajú v liturgickej službe vo vatikánskej Bazilike sv. Petra. Dohliada na nich Mons. Francis Bonnici, vatikánsky kanonik, ktorý sa tejto iniciatíve organizačne venuje už 23 rokov.

Prežívajú túto skúsenosť s radosťou a fantáziou. Majú typickú neviazanosť a živosť dospievajúcich, najmä ak sú v skupine...“ opisuje Mons. Bonnici pobyt týchto chlapcov, pochádzajúcich zo všetkých kútov Malty. Chlapci okrem maltčiny ovládajú dobre angličtinu. Viacerí z nich sú dostatočne doma aj v taliančine.

Aby sa mohli zapojiť do tejto iniciatívy, ktorá existuje od roku 1964, musia sa chlapci na Malte pripraviť štúdiom a urobiť skúšku. Je to istý konkurz, ktorý určí „víťazov“, pretože záujem o tento pobyt je veľký, a konkurzu sa môže zúčastniť len jeden chlapec z každej maltskej farnosti.

Každý z miništrantov na začiatku dvojtýždňového pobytu dostáva slávnostné poverenie od arcikňaza Baziliky sv. Petra kardinála Angela Comastriho, alebo v jeho neprítomnosti od biskupa Vittoria Lanzaniho. Pri svätej omši v tzv. Chórovej kaplnke na ľavej strane baziliky sa chlapci zoradia pred oltárom a oblečú si miništrantský odev: purpurovú sukňu a bielu superpelíciu. V sprievode Mons. Bonniciho ​​a asistentov prichádzajú k oltáru, kde im kardinál opáše tzv. „cingulum“ a takto ich symbolicky poverí službou pri Pánovom oltári.

Mons. Francis Bonnici s veľkou trpezlivosťou a zodpovednosťou dohliada na chlapcov spolu s dvoma vybranými maltskými asistentmi – vysokoškolským študentami. Typický deň miništrantov v tejto službe je v skutočnosti náročný. Chlapci vstávajú o 5.30, pretože o 6.00 začína ranná modlitba, po ktorej okolo 6.30 musia byť už v sakristii Baziliky sv. Petra.

Rozdelia sa na skupiny pre službu, ktorá zahŕňa prípravu oltárov, lekcionárov, aj podľa jazykov kňazov, zapaľovanie sviečok či plnenie ampuliek vínom a vodou, aby bolo všetko pripravené na ranné sväté omše. Kňazi z rozličných krajín ich prichádzajú sláviť v čase medzi 7.00 a o 8.30 pri desiatkach oltárov baziliky, ktoré sa nachádzajú aj v jej kryptách.

Po tejto službe idú miništranti na raňajky, po ktorých majú voľný čas – hrajú futbal, volejbal, idú na kúpalisko alebo k moru. Sú to však i návštevy významných modlitebných miest, všetko zamerané na hľadanie Boha a zdravú rekreáciu. O 13.00 hodine je čas obeda s ponukou jedál vybraných ich rodičmi – trochu maltskej i talianskej kuchyne. Jeden z dvoch týždňov pobytu totiž trávia miništranti v spoločnosti svojich rodičov.

Po obede a krátkom oddychu cez najhorúcejšie hodiny majú chlapci popoludnie na výlety. Medzi najzaujímavejšie miesta u nich patria Vatikánske múzeá, Paolínska kaplnka, kde je zmienka o stáročnej histórii Malty, ale aj Koloseum, Rímske fórum, archeologické vykopávky v starovekej Ostii, či Kostol sv. Ľudovíta Francúzskeho s dielami Caravaggia, Bazilika Santa Maria Maggiore, katakomby sv. Šebastiána či letné sídlo pápežov Castel Gandolfo.

V podvečer majú chlapci svätú omšu v maltčine a modlitbu ruženca. Večera je o 19.30, o dve hodiny neskôr sa miništrantom deň končí a čaká ich nočný odpočinok. Ako uzatvára svoju letnú reportáž v denníku L´Osservatore Romano jej autor Nicola Gori, o 21.30 je chvíľa, keď Mons. Bonnici začína trpezlivo presvedčovať chlapcov, aby spali, pretože naozaj nechcú ísť spať.

-mh-

04 septembra 2019, 11:00