Hľadaj

Rímska bazilika Santa Maria Maggiore, v ktorej bude 7. októbra medzinárodná modlitba ruženca Rímska bazilika Santa Maria Maggiore, v ktorej bude 7. októbra medzinárodná modlitba ruženca 

Tri podujatia Mimoriadneho misijného mesiaca spoja Rím s celým svetom

Mimoriadny misijný mesiac október otvorí pápež František v Ríme modlitbou vešpier. S týmto celosvetovým misijným podujatím sú vo Večnom meste spojené aj ďalšie dve významné slávenia: medzinárodná modlitba ruženca na sviatok Ružencovej Panny Márie a svätá omša vo Svetový deň misií, ktorý sa slávi tradične v predposlednú októbrovú nedeľu.

Už v roku 2017 pri Anjel Pána 22. októbra pápež František vyhlásil na tohtoročný október osobitný misijný mesiac „za účelom udržiavania zápalu evanjelizačnej činnosti Cirkvi ad gentes“. Posolstvo Svätého Otca ako aj logo Mimoriadneho misijného mesiaca vyjadruje, že každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.

V úvodný deň, v utorok 1. októbra o 18.00 bude pápež František v Bazilike sv. Petra predsedať slávnosti vešpier. Je to deň, keď si Cirkev liturgicky pripomína sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša, svätorečenú pápežom Piom XI. v r. 1925 a o dva roky neskôr vyhlásenú za patrónku misií, spolu so sv. Františkom Xaverským. Pred vešperami bude v bazilike duchovný program so svedectvom z misijného sveta od 17.15 hod.

V pondelok 7. októbra, vo sviatok Panny Márie Ružencovej, bude o 15.00 v Bazilike Santa Maria Maggiore medzinárodná modlitba ruženca, ktorú povedie kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Kongregácia spolu s Pápežskými misijnými dielami pozvala k spolupráci rozhlasovú sieť Rádia Mária, a tak sa s rímskou bazilikou spojí v priamom zvukovom a obrazovom prenose 80 pobočiek Rádia Mária na piatich kontinentoch.

Napokon v nedeľu 20. októbra o 10.30 pri príležitosti Svetového dňa misií bude Svätý Otec sláviť Eucharistiu na Námestí sv. Petra.

Pripomeňme, že historickou inšpiráciou tohto misijného mesiaca 

je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o misijnej činnosti vo svete. Druhý vatikánsky koncil a pontifikáty jednotlivých pápežov nadviazali na tento silný podnet a ďalej ho rozvinuli. Dôraz na misijné úsilie Cirkvi je výrazne prítomný aj v programovej exhortácii pápeža Františka Radosť evanjelia, kde vyzýva všetkých veriacich stať sa aktívnymi „učeníkmi-misionármi“ Ježiša Krista.

-mh-

21 septembra 2019, 16:34