Hľadaj

Vatican News
Logá apoštolskej cesty pápeža Františka do Thajska a Japonska Logá apoštolskej cesty pápeža Františka do Thajska a Japonska 

Svätý Otec v novembri navštívi Thajsko a Japonsko

V dňoch 19. - 26. novembra 2019 Svätý Otec navštívi Thajsko a Japonsko. Ako informoval vatikánsky hovorca Matteo Bruni, pápež František prijal pozvanie príslušných vlád a biskupov oboch krajín.

Presný plán apoštolskej cesty do Thajského kráľovstva a do Japonska bude zverejnený neskôr. Zatiaľ Svätá stolica oznámila termíny jednotlivých etáp. Od 20. do 23. novembra bude pápež František v Thajsku a následne bude 23. až 26. novembra hosťom v Japonsku.

V programe cesty v Japonsku je návšteva miest Tokio, Nagasaki a Hirošima. Pápež František bude po sv. Jánovi Pavlovi II. druhým pápežom, ktorý navštívi Krajinu vychádzajúceho slnka.

Mottá a logá apoštolskej cesty do ázijských krajín

Obe krajiny už pripravili svoje motto a logo, ktoré budú túto návštevu Svätého Otca sprevádzať. Motto apoštolskej cesty do Thajského kráľovstva odkazuje na 350. výročie založenia Apoštolského misijného vikariátu Siam: „Kristovi učeníci, misionárski učeníci“.

Samotné logo má obraz usmiateho a žehnajúceho pápeža Františka a niekoľko ďalších symbolov: loď je znak evanjelizácie („Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ - Mk 16,15), tri plachty lode symbolizujú Najsvätejšiu Trojicu.

Zlatý kríž na medailóne znamená pobádanie Cirkvi v Thajsku k svedectvu Dobrej zvesti. Loď spočíva v ochranných rukách Panny Márie. Kniha v spodnej časti loga je znak toho, že ohlasovanie je založené na Božom slove.

Apoštolskú cestu do Japonska vyjadruje motto „Chráň každý život“ a odkazuje na „modlitbu za našu zem“ zo záveru encykliky Laudato si', na svet stvorený a udržiavaný Bohom, aby sme rešpektovali dôstojnosť každého človeka, ale i životné prostredie. Motto vyjadruje odhodlanie japonskej cirkvi ohlasovať evanjelium života, ktoré priniesol Kristus, modliť sa a pracovať 

pre Kristov pokoj.

V grafických prvkoch loga červený plameň predstavuje mučeníkov ako základ Cirkvi v Japonsku. Svetlomodrý plameň predstavuje blahoslavenú Matku objímajúcu celé ľudstvo ako svoje deti. Zelený plameň evokuje geografický tvar Japonska s farbou bohatej prírody a zelená vyjadruje aj misiu ohlasovať Evanjelium nádeje. Červený kruh je ako slnko zahŕňajúce svetlom každý život a rovnako symbolizuje lásku.

Plní sa túžba pápeža navštíviť Japonsko

Svoj úmysel navštíviť Japonsko verejne vyjadril Svätý Otec po prvý raz 12. septembra 2018 pri stretnutí so skupinou japonského združenia „Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai“, ktorého cieľom je približovať svetu historickú osobnosť známu pod menom Mancio Ito. Tento mladý Japonec navštívil v 16. storočí Európu z iniciatívy jezuitských misionárov.

-mh-

13 septembra 2019, 10:50