Hľadaj

Vatican News
Angolský minister zahraničných vecí Manuel Domingos Augusto Angolský minister zahraničných vecí Manuel Domingos Augusto 

Angola a Svätá stolica podpísali medzištátnu zmluvu

V piatok 13. septembra bola vo Vatikáne podpísaná Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Angolskou republikou. Dokument podpísali vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher a angolský minister zahraničných vecí Manuel Domingos Augusto.

Na slávnostnom akte boli prítomní štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin, arcibiskup Luandy José Manuel Imbamba, ktorý je predsedom Biskupskej konferencie Angoly a Svätého Tomáša, ministerka kultúry a ďalší členovia angolskej delegácie.

V zmluve je ukotvené uznanie právnej subjektivity Cirkvi a jej inštitúcií, ako aj slobodné vykonávanie jej apoštolského poslania a jej príspevku v rôznych oblastiach života spoločnosti.

Obe strany „si chránia nezávislosť a autonómiu, ktoré sú im vlastné a zároveň sa zaväzujú spolupracovať pre duchovné a materiálne dobro ľudskej osoby, ako aj pre rozvoj spoločného dobra“. Zmluva vstúpi do platnosti obojstrannou ratifikáciou.

-jb-

14 septembra 2019, 10:17