Hľadaj

Vatican News

Posledná rozlúčka s kard. Silvestrinim: Svižný diplomat, pastier verný Evanjeliu

So zosnulým kardinálom Achillem Silvestrinim, emeritným prefektom Kongregácie pre východné cirkvi a dlhoročným diplomatom Svätej stolice, ktorý zomrel v Ríme vo veku 95 rokov, sa Cirkev rozlúčila v piatok 30. augusta vo Vatikánskej bazilike. Príkladné svedectvo života tejto veľkej osobnosti pripomenul pápež František aj v telegrame príbuzným a rodnej diecéze zosnulého.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pri pohrebnej svätej omši o 15.30 pri Oltári katedry odporúčali kardinála Achilleho Silvestriniho do Božieho milosrdenstva členovia kardinálskeho zboru a Rímskej kúrie. Pápež František na záver predniesol nad rakvou modlitbu posledného odporúčania a slová rozlúčky. Eucharistii predsedal kardinál Giovanni Battista Re, vicedekan Kardinálskeho kolégia, ktorý sa prihovoril aj v homílii.

„Zanecháva za sebou pamiatku života stráveného vo vernosti osobnému povolaniu ako kňaz pozorný na potreby druhých, schopný a svižný diplomat, duchovný pastier verný Evanjeliu a Cirkvi,“ napísal o zosnulom kardinálovi Silvestrinim v sústrastnom telegrame Svätý Otec František.

Kardinál Achille Silvestrini bol ako vatikánsky diplomat 

v službe piatich pápežov počnúc Piom XII. až po sv. Jána Pavla II. Plnil viaceré významné úlohy vo vzťahu Svätej stolice s viacerými krajinami vrátane Číny a Vietnamu. Ako vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi navštívil vtedy ešte arcibiskup Silvestrini koncom 80. rokov aj Slovensko. Viedol vatikánsku delegáciu na pohrebe arcibiskupa Júliusa Gábriša 18. novembra 1987 v Trnave a angažoval sa v rokovaniach o otázke menovania biskupov pre desaťročia neobsadené diecézy.

Kard. Silvestrini neskôr v rámci Rímskej kúrie viedol Najvyšší súd Apoštolskej signatúry a až do roku 2000 bol prefektom Kongregácie pre východné cirkvi. V tejto funkcii kardinál Achille Silvestrini opäť zavítal na Slovensko a jeho cesta do Prešova 8. septembra 1993 bola historicky prvou návštevou prefekta Kongregácie pre východné cirkvi v tejto eparchii.

Svätý Otec František po správe o úmrtí kardinála Silvestriniho v telegrame adresovanom dvom neteriam zosnulého kondoloval príbuzným a tiež spoločenstvu jeho rodnej diecézy Faenza-Modigliana. S vďačnosťou pripomína jeho dlhoročnú službu Svätej stolici vo významných úlohách. Ako dôležitú črtu zosnulého kardinála Silvestriniho pripomína jeho kňazskú starostlivosť o duše a zvlášť sprevádzanie mládeže. Kardinál Achille Silvestrini bol dlhoročným podporovateľom a duchovným otcom Vily Nazaret v Ríme, kolégia pre nadaných študentov z nemajetných rodín.

Na zosnulého kardinála Silvestriniho si pre Vatikánsky rozhlas zaspomínal jeho niekdajší asistent na oddelení pre vzťahy so štátmi vatikánskeho Štátneho sekretariátu arcibiskup Claudio Maria Celli:

„Zaujímam sa o Čínu a v tejto chvíli nemôžem nepripomenúť, že dialóg s vládou v Pekingu sa začal práve za pápeža Jána Pavla II., za štátneho sekretára Casaroliho, keď bol Mons. Silvestrini sekretárom pre vzťahy so štátmi. Bol to človek, ktorý veľa bojoval v tejto veci. Naozaj rád to pripomínam, lebo sa ma to zblízka týka vzhľadom na moju prácu v rámci Svätej stolice. Mohol by som povedať, že dialóg s Pekingom sa začal práve v dobe Mons. Silvestriniho.“

30 augusta 2019, 16:40