Hľadaj

Vatican News
Interiér Inštitútu pre náboženské diela (IOR), tzv. vatikánskej banky Interiér Inštitútu pre náboženské diela (IOR), tzv. vatikánskej banky 

Pápež František obnovil štatút vatikánskej banky IOR

Inštitút pre náboženské diela (IOR), hovorovo označovaný ako „vatikánska banka“, má obnovený štatút. Rozhodnutím pápeža Františka z 8. augusta sa nanovo definujú riadiace a dozorné orgány a zavádza sa nový spôsob revízneho mechanizmu na vylúčenie konfliktu záujmov.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Obnova štatútu IOR zahŕňa viacero modifikácií. Ako oficiálne komentoval význam súčasného kroku pápeža Františka edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornielli, „obnovenie štatútov IOR predstavuje dôležitý krok v procese prispôsobenia sa najlepším medzinárodným štandardom, ale tiež a predovšetkým obnovenú vernosť pôvodnému poslaniu Inštitútu pre náboženské diela.“

Tornielli okrem iných aspektov poukazuje na posilnenie významu úlohy preláta IOR: „Nie je náhoda, že jednu z najvýznačnejších novostí v tomto zmysle predstavuje rola preláta, kľúčovej postavy pre udržiavanie kontaktov s každou zložkou inštitútu, a tým na garantovanie informačného toku a udržiavania vzťahov. Prelát dnes totiž «udržiava stálu vzájomnú komunikáciu so správcami i zamestnancami», okrem toho že dbá o «podporovanie etického rozmeru ich činnosti», ako aj uchováva «archív Kardinálskej komisie». Post (preláta) nemôže zostať neobsadený, ako sa to stalo v minulosti.“

Pápež František schválil štatút IOR na skúšobnú dobu dvoch rokov formou osobitného pápežského dekrétu, tzv. chirografu, s dátumom 8. augusta. Do platnosti štatút vstúpil dnešným publikovaním v denníku L´Osservatore Romano a  bude zaradený do Acta Apostolicae Sedis

Riadiace orgány IOR podľa nového štatútu tvoria Kardinálska komisia, prelát, Dozorná rada a Riaditeľstvo. Päťčlennú Kardinálsku komisiu menuje Svätý Otec. Kardinálska komisia menuje preláta IOR a sedemčlennú Dozornú radu. Dozorná rada menuje generálneho riaditeľa a jeho zástupcu. Kardinálska komisia menuje aj externého revízora pre kontrolu účtov.

Stanovy nadväzujú na predchádzajúce finančné inštitúcie Svätej stolice z čias Leva XIII. (1887), z ktorých Pius XII. v roku 1942 zriadil IOR. V roku 1990 aktualizoval štatút IOR sv. Ján Pavol II. Aj po súčasnom aktualizovaní pápežom Františkom zostáva cieľ „vatikánskej banky“ nezmenený: spravovať zverené finančné prostriedky určené na náboženské a charitatívne diela.

10 augusta 2019, 16:29